Pravilno ravnanje s posodami za odlaganje odpadkov v zimskem času*

*** oglasno sporočilo

Pravilno ravnanje s posodami za odlaganje odpadkov v zimskem času

V teh dneh sneg ni prekril le cest in dvorišč, ampak tudi posode za zbiranje odpadkov. Zasnežene posode in oviran dostop do njih lahko upočasni ali onemogoči njihovo praznjenje. Uporabniki posod za zbiranje odpadkov, so dolžni iz posod očistit sneg in tako omogočiti komunalnim delavcem prost dostop do njih.

Prav tako je v zimskem obdobju, ko se temperature spustijo pod 0oC pomembno pravilno vzdrževanje posod. Vsebina biorazgradljivih posod lahko zaradi večje vsebnosti tekočin zamrzne. Pri praznjenju lahko takšna posoda poči. Pomembno je, da za preprečevanje zmrzovanja vsebine upoštevamo:

 • pred odložitvijo biorazgradljivih odpadkov v posodo – ostanke doboro ocedimo,
 • v posodo ne zlivamo tekočin,
 • odpadkov ne tlačimo premočno,
 • po možnosti uporabljamo biorazgradljive vrečke, saj poleg večje higiene zagotavljajo v hladnejši polovici leta tudi lažje praznjenje,
 • v kolikor imamo možnost dan pred odvozom biorazgradljivih odpadkov, posodo

postavimo v hišo/garažo oziroma toplejši prostor in jo šele ob 6 uri zjutraj postavimo na prevzemno mesto.

 

V posodo za mešane komunalne odpadke je prepovedno odlagati vroč pepel, saj lahko pride do vžiga samega zabojnika oz. do večje gmotne škode na smetarskem vozilu.

Ukinitev skupnega odjemnega mesta na Zbelovsko gori

 

V januarju je JKP d.o.o. Slovenske Konjice odstranilo zabojnike iz skupnega odjemnega mesta za odpadke na Zbelovski gori. Razlog za ukinitev je bilo nepravilno ločevanje in stalna nesnaga ob zabojnikih (nevarni odpadki, kosovni odpadki, elektronika, izrabljene gume, biološki odpadki,…). Vsi uporabniki skupnega odjemnega mesta, so prejeli obvestilo o ukinitvi in novem prevzemnem mestu za odpadke. Na tem mestu je tako po odstranitvi zabojnikov, prepovedano odlaganje kakršnih koli odpadkov. V primeru, da se bodo odpadki na tem mestu še pojavljali, bo nadzor nad ločevanjem in morebitno ne-vključenost nadzirala pregledniška služba in občinska inšpekcijska služba, ki bo proti kršiteljem izdala plačilni nalog.

Slika prikazuje 

 

nepravilno zbiranje odpadkov na skupnem odjemnem mestu Zbelovska gora pred odstranitvijo zabojnikov

 

 

 Predvidena pot do cilja “Zero waste” 2026

 

Občina Slovenske Konjice se je v sodelovanju z JKP d.o.o. Slovenske Konjice kot prva v severovzhodnem delu države pridružila k projektu Zero Waste (Nič odpadkov). Občinski svet Občine Slovenske Konjice je 24.11.2016 sprejel Zero waste zavezo občine Slovenske Konjice (posnetek stanja ravnanja z odpadki in zavezo občine na poti do družbe brez odpadkov) za obdobje 2017 – 2026. V zavezi je lokalna skupnost zastavila določene cilje:

 • zmanjšati količine nastalih odpadkov na 283,03 kg na prebivalca na leto,
 • povečati delež ločeno zbranih odpadkov na 77,05 %
 • zmanjšati količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov na 64,96 kg na prebivalca na leto. 

V tabeli je predstavljen okviren načrt doseganja zastavljenih ciljev.

V letu 2017 je bil dosežen cilj, glede ločeno zbranih frakcij. Delež mešanih komunalnih odpadkov je tako znašal 26%, delež ločeno zbranih frakcij pa 74%.

 

 

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Posledice zimskih temperatur se kažejo tudi na poškodovanih vodomerih zaradi zmrzali, ki je najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari – poči. Zato ga je potrebno zaščititi pred temi vremenskimi dejavniki. Kot upravljavec vodovodnega sistema ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov, zato vas prosimo, da pravočasno poskrbite za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov, to je toplotno izolacijo vodomerov oz. vodomernih jaškov.

Kako zaščitimo vodomer in vodovodno napeljavo pred zmrzaljo?

 • z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom,
  • z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali,
  • preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog vodovodne napeljave,
  • ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po napeljavi. Manj stane kubični meter vode kot popravilo vodovodne napeljave.

V kolikor bo prišlo do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas prosimo obvestite na dežurno telefonsko številko 041-662-665.

 

Delujemo zeleno, odločamo modro!

*** oglasno sporočilo