pravila nagradne igre

KAKO ZVENI POLETJE?
Turistična agencija Sajko, Slov. Bistrica, in Radio Rogla

TRAJANJE IGRE
Igra traja od 26. 5. 2016 do 12. 6. 2016, izvedbeni dnevi v etru so 30. 5. do 10. 6. (ponedeljek do petka).

KAKŠNE so nagrade?
GLAVNA NAGRADA:
5 dni v hotelu ADRIA, Biograd- all inclusive, za 2 odrasla in največ 2 otroka do 18-leta starosti.Termin po izbiri in po dogovoru z agencijo. Nagrado lahko koristi tudi manj od največjega števila predvidenih oseb ali se jo podari drugi osebi.

Vrednost nagrade je v razponu od 650 do 1.340 evrov. Znesek vrednosti nagrade je odvisno od termina koriščenja nagrade, števila oseb in starosti otrok. Davek na nagrado pokrijejo organizatorji.
DNEVNE NAGRADE: s sodelovanjem v etru poslušalec dobi bon dobrodošlice TA Sajko. Davek na nagrade ne nastane.

KAKO SODELOVATI?
Sodelujete tako, da glasujte za zvok poletja.
Izbirati je mogoče med dvema zvokoma:
a) šum morskih valov na obali
b) klicanje galebov
Glasovanje poteka posebnem obrazcu (najdete ga na spletni strani ali Facebook povezavi Radia Rogla).
Potrebno je izpolniti vse podatke o tistem, ki glasuje.

KAKO BO POTEKALO ŽREBANJE?
A/ V žrebanju za glavno nagrado bodo sodelovali vsi, ki bodo oddali svoj glas za zmagovalni zvok.

B/ Da bi poslušalci lažje presodili, kakšno je mnenje drugih poslušalcev, bo komisija Radia Rogla bo vsak izvedbeni dan igre (od ponedeljka do petka) izžrebala 3 od prijavljenih, ne glede na vsebino njihovega odgovora.
Te prijavljene bodo voditelji Radia Rogla poklicali v živo v eter Radia Rogla in jih vprašala, kako so glasovali. S tem so pridobili pravico do dnevne nagrade (glej nagradni sklad).
Če se izžrebani na klic Radia Rogla ne bo oglasil v 30 sekundah, žrebamo naprej in pravica do nagrade ugasne. Žrebamo tako dolgo, da prikličemo 3 prijavljene.

C/ Finalno žrebanje bo v Dobrem jutru Radia Rogla v petek, 10. junija med 8.00 in 9.00. Sodelujejo vsi, ki bodo oddali svoj glas za zmagovalni zvok in izpolnjujejo druga pravila igre.

DODATNO O KORIŠČENJU NAGRADE
1. Nagrada je prenosljiva na drugo osebo, ni pa zamenljiva za kakorkoli drugega, potrebno jo je prevzeti v celoti v določenem terminu.
2. Nagrajeni, ki prejme glavno nagrado, ne sme biti mlajši od 18 let.
3. S prevzemom nagrade brezplačni najem se nagrajenci odrekajo kakršnikoli odškodninski zahtevi do organizatorjev in pokroviteljev akcije in sprejmejo splošne pogoje, ki so običajni za poslovanje s strankami v TA Sajko, Slov. Bistrica.

RAZNO
1. Organizator in izvajalec igre sta Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice) in SAJKO TURIZEM, d.o.o. Trg svobode 22, 2310 Slov. Bistrica,
2. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Milan Sajko (Sajko turizem), Ludvik Kovše (Radio Rogla).
3. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.
4. Organizator in izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletnih strani www.novice.si in www.radiorogla.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
5. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O tem bo sodelujoče obvestil na spletni strani www.radiorogla.si.
6. Izvajalec na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila prek tel. 03 757 45 10.
7. Pravila so stopila v veljavo z 19. 5. 2016.