Pozeba vzela veliko sadja tudi na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem

Pozeba v tem tednu ni prizanesla niti sadjarjem in vinogradnikom na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem.

Nizke temperature, mrzel veter in celo sneg v teh dneh povzročajo škodo na kmetijskih površinah. Škoda bo največja v sadjarstvu, saj so nekatere vrste sadja v polnem cvetenju. Po prvih ocenah konjiške Kmetijsko-gozdarske zbornice kaže, da je zmrzal vzela skoraj vse breskve, češnje, marelice in slive, škoda na jablanah in hruškah bo med 70 in 90-odstotna.

Škoda bo velika

Alenka Sekirnik s konjiške enote kmetijsko-gozdarske zbornice pojasnjuje, da je škodo težko oceniti, ker je poškodovanost odvisna od lege in zgodnosti sort, zagotovo pa bo velika:
“Koščičasto sadno drevje (breskve, češnje, marelice, slive), ki je bilo v različnih fazah od začetka cvetenja pa vse do polnega cvetenja, so nizke temperature zelo prizadele. Pri teh drevesih ocenjujemo škodo med 75 in 100 %, pri jablanah in hruškah med 70 in 90 %, pri zgodnjih sortah vinske trte, ki so že pričenjale brsteti, pa med 20 in 30 %.
To pa je le trenutna ocena. Škoda bo bolj dobro vidna kasneje, najbolj med letom in  jeseni, ko bomo videli, kaj bomo sploh obrali, saj nas poleg pozebe čakajo še toča in druge vremenske neprilike. Tako so kmetovalci na milost in nemilost prepuščeni naravi, ki v nekaterih letih da obilo, v drugih pa malo.”
Ocenjevanje škode sicer še poteka, dokončno pa se bo pokazala v naslednjih tednih in mesecih. Na kmetijsko-gozdarski zbornici svetujejo, da naj pridelovalci kljub vsemu nadaljujejo z rednim varstvom sadnega drevja.

Priporočila pridelovalcem

Alenka Ferlež-Rus z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije pojasnjuje, da smo
na območju celjske regije v zadnji petih dneh kar trikrat zabeležili zelo nizke in kritične temperature za pozebo. Najbolj usodni sta bili noči s 6. na 7. in s 7. na 8. april.
Za realno oceno nastale škode je zdaj še preuranjeno, saj je pri tako nizkih temperaturah poleg fenološke faze, nastala škoda odvisna tudi od občutljivosti posamezne sorte na nizke temperature, kvalitete cvetnih brstov in prehranskega stanja rastline, pa tudi dni z možnostjo kritičnih temperatur je še kar veliko pred nami. Končno oceno bo mogoče podati šele po končanem junijskem trebljenju. Zato je kljub vsemu proti boleznim in škodljivcem potrebno nadaljevati z rednim varstvom sadnega drevja. (N. K.)

 

 

Oglas