Zreče: Postavili idejne temelje za muzej smučanja

Konec maja so v hotelu Natura na Rogli študenti dveh univerz in štirih fakultet predstavili zaključne idejne zasnove za muzej smučanja na Rogli, ki naj bi ga umestili v ta hotel. Pri projektu, ki je nastal kot odziv na javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018, so sodelovali učenci Osnovne šole Zreče in Občina Zreče.

V prvih štirih stopnjah so člani projektne skupine pripravili idejno zasnovo muzeja smučanja na Rogli in opisali trenutno stanje. Slednjega so pridobili z intervjuvanjem domačinov in raziskovanjem zgodovine. Izdelali so celostno grafično podobo muzeja, ki služi kot izhodišče za idejno zasnovo muzejske postavitve.

Nato so v delavnicah z aktivnimi domačini, seniorji in osnovnošolci pridobili vpogled na morebitne pomisleke in dodatne možnosti za popestritev vsebine muzeja ter možnosti vključevanja muzeja smučanja v turistično ponudbo destinacije Rogla-Pohorje. Nato so predstavili zaključne ideje, ki so temelji za realno postavitev muzeja na Rogli. Ob tem je zreški podžupan Drago Šešerko ocenil delo kot zelo odlično in si v prihodnosti obetajo, da bo idejna zasnova tudi v resnici zaživela.

Še vedno lahko v Večgeneracijski center v Zreče prinesete staro smučarsko opremo za potrebe priprave muzeja.

Foto: projektna skupina