Poslovna cona v Vrbju dobiva vse bolj končno podobo

Konec leta 2019 je Občina Žalec pričela z realizacijo novega projekta, sofinanciranega s strani EU. Gre za izgradnjo komunalne infrastrukture in širitev poslovne cone Vrbje, ki bo ob zaključku projekta obsegala skoraj štiri hektarje. Namen naložbe je ureditev komunalne infrastrukture, ki bo pomenila hitrejši razvoj gospodarstva na tem območju ter tudi širše.

Milijon in pol evrov

Projekt je vreden dober milijon in pol evrov in je sofinanciran s strani evropskega sklada. Gradnja poteka v več fazah. Izvajalcu gradbenih del Nivo Eko je do aprila kljub ukrepom glede epidemije novega koronavirusa uspelo zgraditi in asfaltirati večino novogradnje, to so parkirišča na vzhodnem delu in dovozno cesto na severnem delu PC Vrbje. V izvajanju pa je tudi že rekonstrukcija obstoječih cest na južnem in zahodnem delu.

Do konca leta bo na novo zgrajenih in obnovljenih 818 metrov cest, postavljena bo javna razsvetljava v skupni dolžini 830 metrov, zgrajeni bodo pločniki ter avtobusno postajališče in parkirišča. Obnovil se bo tudi vodovod v dolžini 565 metrov in kanalizacijski vod v dolžini 80 metrov. (UC)