Poslovil se je Franci Žerak

Po dolgotrajni hudi bolezni je boj za življenje v 59. letu starosti izgubil znan podjetnik iz Rogatca Franci Žerak.

Franci Žerak je bil v prvih desetletjih svoje podjetniške kariere lastnik mesnice in podjetja za predelavo mesa v Rogatcu, pred okoli 25 leti je kupil propadajoči hotel Slatina v Rogaški Slatini in začel še kariero turističnega delavca. Obnovil je stari del hotela in z soinvestitorji zgradil še nov del, ki sicer še ni povsem dokončan.

Franci Žerak je bil dva mandata na čelu Območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah, predsednik je bil od leta 1998 do 2006. »S svojo življenjsko energijo, prodornimi idejami in zavedanjem o pomenu povezovanja obrtnikov in podjetnikov je pustil neizbrisen pečat v naši zbornici, na našem območju, pa tudi širše. Opozarjal je na pomen obrtniških poklicev in skrbel za promocijo in prepoznavnost njihove vrednosti. Njegov prispevek ne bo nikoli pozabljen,« pravijo na OOZ Šmarje.

Bil je tudi politično aktiven in član občinskega sveta občine Rogatec v mandatu 2002–2006, od oktobra leta 2006 do sedaj pa je bil predsednik Sveta Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. (RN)

Oglas