Poroke in razveze v Celju v porastu

Brez slabe vesi lahko rečemo, da mesec maj velja za mesec porok. V mesecu ljubezni se za usodni ‘da’ odloči največ parov. Na Upravni enoti (UE) Celje smo preverili, kako je bilo s porokami v Celju v lanskem letu in v letih nazaj, ter ugotovili, da smo lani v Celju dosegli rekordno število porok. UE sicer ne vodi podatkov, koliko je bilo sklenjenih zakonskih zvez med Celjani, saj pari prihajajo iz različnih občin, nenazadnje tudi držav, kar je pokazatelj, da število porok znova raste. Za sklepanje zakonskih zvez imajo na UE Celje trenutno šest matičark.

Lani rekordno leto
Največ zakonskih zvez pari sklenejo v verjetno najlepši baročni stavbi v starem mestnem jedru, v uradnih prostorih za sklepanje zakonskih zvez Prothasijevem dvorcu. V uradnih prostorih so se pari poročali še v vili Higiea na Dobrni. Kar se tiče sklepanja zvez izven uradnega prostora, prednjačita Stari grad in paviljon na Dobrni, Hotel Evropa ter nekateri manjši kraji, kot so Nova Cerkev, Razgor, Kompole, Vojnik, Jezerce, Lokovina. V letu 2018 je bilo na UE Celje sklenjenih 198 zakonskih zvez, kar je za 37 več kot leta 2017, ko se je poročilo 161 parov, leta 2016 pa 164. V letu 2015 je bilo na UE Celje sklenjenih 190 zakonskih zvez, v letu 2014 pa 169.

Največ leta 2016
Kot ugotavljajo na Statističnem uradu Republike Slovenije, se je v Sloveniji leta 2013 poročilo 6254 parov, leta 2014 kar 6571 parov, leta 2015 pa je bil prisoten rahel upad, saj se je poročilo 6449 parov, v letu 2016 pa znova porast na 6667 in leta 2017 znova padec na 6.481. Za lani podatek za Slovenijo še ni na voljo.

Zakonska in partnerska zveza
Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v kateri sta partnerja prav tako enakopravna. Navzočnost prič pri sklepanju zakonske zveze ni več obvezna. Zakonsko zvezo lahko v Sloveniji sklenete tudi s tujcem, ki mora pred tem predložiti nekaj dokumentov, ki ne smejo biti starejši od šest mesecev.

Postopek razveze
Če smo malce zlobni, pa vsaka poroka že dosega pogoje tudi za razvezo. Te so v Celju od leta 2014 stalno v porastu. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sicer predpisuje dva načina razveze. Prvi je sporazumni predlog za razvezo zakonske zveze, drugi pa je tožba za razvezo zakonske zveze. Sodišče razveže zakonsko zvezo, v kolikor sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema, če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. V kolikor sporazum ni mogoč, sme vsak zakonec zahtevati razvezo zakonske zveze.

Še več statističnih podatkov o porokah in razvezah jutri v novem Celjanu.