Popolna omejitev obiskov v celjski bolnišnici

Zaradi dodatnega poslabšanja epidemiološke situacije v regiji in naraščanja števila obolelih z gripo in gripi podobnimi obolenji so v celjski bolnišnici obiske pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici, popolnoma omejili. Obiski so tako od danes pa do preklica popolnoma prepovedani na vseh bolnišničnih oddelkih.

Vse paciente, ki v bolnišnico prihajajo na specialistične preglede pa obenem opozarjajo na pomembnost izvajanja osnovnih higienskih ukrepov kot je umivanje ali razkuževanje rok, ter higieno kašlja.

V primeru, da ob prihodu v bolnišnico kašljate in smrkate, uporabite zaščitno masko in zaposlene zdravstvene delavce opozorite na obolenje.