PONIKVA Tradicionalni Slomškov dan

Učitelji, vzgojitelji in kateheti vsako leto na Slomu pri Ponikvi pripravijo Slomškov dan. Tako bo tudi v soboto, ko pričakujejo okoli dvesto udeležencev, ki bodo po tradiciji oživljali lik blaženega Antona Martina Slomška, ki ga imajo za svojega zavetnika.

»Iz njegove doktrine dela, sporočil in zapisov črpamo marsikatero zamisel za uspešno pedagoško delo. Slomškov dan je priložnost za podelitev njegovih priznanj trem najzaslužnejšim učiteljem in katehetom, izberemo tudi častnega člana«, pravi Helena Kregar iz slovenskega društva katoliških pedagogov. Sobota se bo začela s slavnostno akademijo in predavanjem ter se zaključila s sveto mašo in družabnim srečanjem.