Pomladna Štajerska 2019

Pomladna Štajerska je oglasna priloga časopisov Celjan, Novice, Rogaške novice, Bistriške novice, spletna priloga www.novice.si in Radia Rogla

Izdalo podjetje NOVICE, d.o.o, Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice, telefon: 03 757 45 10.

Urednik: Nejc Mihelak, urednik@celjan.si; nejc.mihelak@radiorogla.si
Računalniški prelom: Uroš Štruc, Matjaž Šrekl
Lektoriranje: Alja Ferme
Vsebine (besedila in foto) pripravili: sodelavci medijev Celjan, Novice, Rogaške novice, Bistriške novice, www.novice.si in Radia Rogla.
Oglasno trženje: Vesna Lejič Mlakar, Aleš Gaber, Peter Klima, Jasna Gačnikar, Alenka Vodušek, Uroš Urlep, Karmen Cvirn, Ludvik Kovše.

 

Prilogo Pomladna Štajerska si lahko ogledate tudi na spletu, kliknite TUKAJ.