Pomembni nagradi za avtorici postavitve kipov v šmarskem muzeju

Avtoricama postavitve baročnih kipov s šmarske kalvarije v muzeju baroka Šmarje pri Jelšah pomembni nagradi v državnem merilu.

muzejMuzej baroka v Šmarju pri Jelšah postaja vse bolj prepoznaven tako v slovenskem kulturnem prostoru kot tudi med strokovnjaki poznavanja kulturne dediščine doma in v tujini. Ponuja stalno razstavo 43 originalnih, več kot 260 let starih lesenih skulptur iz kalvarijskih kapel. Na vse številnejše obiskovalce pa prav tako izjemen vtis pusti preureditev župnijskega gospodarskega poslopja v prostore muzeja. Pomembno pa je tudi to, da je osrednja muzejska dvorana postala tudi prizorišče kvalitetnih kulturnih dogodkov, predvsem koncertov v okviru Muzejskega glasbenega abonmaja in drugih prireditev, ki po vsebini sodijo v prostore muzeja. Tako je Šmarje ob Kulturnem domu dobilo še en izjemno zanimiv prostor za kulturne dogodke.

V teh dneh pa so se še posebej razveseli vesti, da sta postali, avtorica postavitve kipov v muzeju Meta Hočevar in restavratorka kipov mag. Nuška Dolenc Kambič, prejemnici pomembnih državnih nagrad.

Arhitektka, scenografka, režiserka, profesorica na AGRTF,  Meta Hočevar, je prejela nagrado za življenjsko delo, Društva oblikovalcev Slovenije. Pri tem je bila prav gotovo opažena tudi postavitev baročne zbirke v šmarskem muzeju. Hočevarjeva je doslej prejela že več nagrad in priznanj, med drugim tudi Prešernovo nagrado.

Restavratorka mag. Nuška Dolenc Kambič je prejela priznanje Društva restavratorjev Slovenije prav za restavriranje originalnih kipov s šmarske Kalvarije postavljenih v Muzeju baroka in izdelavo kopij, ki so zdaj nameščene v kapelah.

Oglas