Pokopališko-pogrebna dejavnost na Konjiškem bo deležna nekaterih sprememb

Pokopališko-pogrebna dejavnost na Konjiškem bo s 1. novembrom deležna nekaterih sprememb. 24-urno dežurno pogrebno službo oz. nekakšno vlogo prvega kontakta z družinami pokojnikov in tistega, ki bo poskrbelo za prvi prevoz pokojnega, bo na območju občine Slovenske Konjice prevzelo Javno komunalno podjetje (JKP) Slovenske Konjice. Z 10. julija letos sprejetim odlokom jim je to dejavnost oz. koncesijo podelil občinski svet. Bo pa omenjeno storitev za JKP izvajal njihov pogodbeni partner, podjetje Zagajšek iz Šentjurja.
JKP je že doslej skrbelo za urejanje in vzdrževanje pokopališč v Slovenskih Konjicah, Ločah, Žičah, Špitaliču in na Sv. Jerneju, ter upravljalo z vežicama ob konjiškem pokopališču in v Špitaliču. Direktor konjiškega komunalnega podjetja Aleš Brglez je povedal, da bodo nove naloge izvajali s pomočjo izkušenega podizvajalca, saj v naših krajih niso našli posameznikov, ki bi sprejeli tovrstno delo.
Ker pa se pokopališko-pogrebna dejavnost deli na koncesijsko (to so zaupali JKP) in tržno, bodo v določenem delu družine pokojnikov imele tudi v prihodnje prosto izbiro. Podrobnosti lahko preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)