Pogrebi med epidemijo: skromno in v najožjem krogu

Pogrebne slovesnosti. V tem času so krajše in brez spremljevalnih dejavnosti, kot so petje, igranje, govori.

Med epidemijo stroge omejitve veljajo tudi pri organizaciji in izvedbi pogrebov. Ti potekajo v najožjem družinskem krogu in brez spremljevalnih dejavnosti.
Trenutno velja, da se pogrebne slovesnosti poleg izvajalcev pogreba lahko udeležijo le ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, ob tem pa morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in druge veljavne odloke.

Kdo točno lahko gre na pogreb?

Za ožje družinske člane po navedbah vladnih spletnih strani štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, njihovi starši in otroci.
Za člane skupnega gospodinjstva pa veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok in podobno).

Kako poteka pogreb?

Tudi na pogrebih je treba držati varnostno razdaljo, nositi maske in uporabljati razkužila. Sicer pa slovesnosti potekajo v skladu s protokoli, ki jih izdajo občine.
V občini Zreče denimo na pogrebih izvajajo najožji strokovni protokol, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba. To pomeni, da je lahko prisotno pogrebno moštvo z zastavonošo, ni pa drugih spremljevalnih dogodkov, kot so govori, petje, igranje, maše, cvetje, tudi poslovilne vežice ne uporabljajo. Žaro sprejmejo pred mrliško vežico ali neposredno pri grobu, saj je poslovilni čas omejen.
Podobno velja tudi na območju občine Slovenske Konjice, le da je čas slovesa daljši, priporočajo žarne pokope, sprejem pokojnika pa lahko poteka v preddverju vežice.
Cerkveni pogrebi se lahko izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ.

Predvidene globe za kršitelje

Robert Vipotnik Sirc, komandir Policijske postaje Slovenske Konjice, pojasnjuje, da je za kršitev pravil predvidena globa, in sicer za vsakega kršitelja globa znaša od 400 pa vse do 4.000 evrov.
“Pozval bi vse občane, da spoštujejo vsakokrat veljavne predpise glede prepovedi, ki so določene z odloki vlade, saj bomo le tako lahko zajezili in obvladali covid-19,” je dodal komandir.
V jutrišnji številki lokalnega časopisa NOVICE tudi o tem, ali so policisti zaradi kršitev že koga kaznovali, lokalno pogrebno podjetje pa tudi o tem, da se je število pogrebov na Konjiškem in Zreškem v zadnjih tednih povečalo, večina pokojnih pa je umrla s covid-19.
(Nina Krobat)

 

Oglas