Podplat: Pošta na novi lokaciji

V torek je pogodbena pošta Podplat začela poslovati na novi lokaciji, ki je v bližini dosedanje. Gre za stavbo, v kateri je pošta Podplat delovala, dokler niso postavili nove in je v lasti Občine Rogaška Slatina.

Novo lokacijo za pošto so našli konec lanskega leta, ko je Pošta Slovenije prodala stavbo na Podplatu. Krajevna skupnost Kostrivnica in krajani niso bili za predlog, da bi poštne storitve opravljali na Petrolovem servisu na Podplatu, zato so našli lokacijo, kjer je pošta delovala že v preteklosti. Za ponovno poslovanje pošte na bivši lokaciji je Občina Rogaška Slatina, v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem, izvedla investicijsko vzdrževalna dela v objektu in okolici v skupni vrednosti 23 tisoč evrov. Cilj, ki sta si ga zadala Občina Rogaška Slatina in KS Kostrivnica – ohranitev pošte na Podplatu z več kot 100-letno tradicijo, je tako dosežen. Vsem uporabnikom je zagotovljeno nadaljnje nemoteno opravljanje poštnih storitev na pošti 3241 Podplat. Ob začetku delovanja pošte Podplat na novi lokaciji je župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič dejal: »V številnih krajih in občinah zapirajo pošte. Pri nas smo uspeli s skupnimi močmi ohraniti pošto tudi na Podplatu, ki je pomembna tako za prebivalce krajevne skupnosti Kostrivnica kot tudi za širše območje. Hvala najemniku Jožefu Čakšu in lastniku prostorov, kjer je do sedaj bila pošta, Ninu Ivačiču, da je brez nadomestila odstopil opremo za prostore na novi lokaciji. Tudi s tem projektom dokazujemo naša prizadevanja za enakomeren razvoj občine.« Pošta Podplat, ki je sicer pogodbena pošta, storitve dostave pošte opravlja za nekaj več kot 800 gospodinjstev – poleg KS Kostrivnica še KS Mestinje in KS Lemberg ter za nekatera naselja KS Kristan Vrh in KS Sladka Gora. Pogodbeni izvajalec na pošti Podplat je Svetovanje, trgovina in storitve, Jožef Čakš, s. p., Vrh 5, Šmarje pri Jelšah, ki ima pogodbeni pošti še v Štorah in Rogatcu. (J. S.)

Oglas