Podobe demokracije

Zgodovinski arhiv Celje. Obeležili so mednarodni arhivski teden, ob tem izdali elektronsko publikacijo in prvič ob tem pripravili še razstavo.

Na pobudo Mednarodnega arhivskega sveta so tudi letos arhivi po vsem svetu v začetku junija obeležili mednarodni arhivski teden in ga zaključili 9. junija, na mednarodni dan arhivov. Zgodovinski arhiv Celje je ob tej priložnosti v sodelovanju z belgijskim Mestnim arhivom Leper (Stadsarchief Leper) pripravil elektronsko publikacijo z naslovom Podobe demokracije, ki je dostopna na spletu.

Tokrat so v celjskem zgodovinskem arhivu  prvič, ob uspešnem sodelovanju z Mladinskim centrom Celje in informacijsko točko Europe Direct Savinjska, pripravili tudi razstavo. Slednja vsebuje 23 atraktivnih reprodukcij iz 23 arhivov iz 23 posameznih držav Evropske unije. Gradiva, prejeta iz različnih držav, predstavljajo prelomne trenutke časa, ki so bili ključni za politične ali kulturne spremembe ter uveljavljanja in doživljanja posameznega naroda. Odražajo izražanje svobodne volje, participacijo malega človeka ter pravično, enakopravno in svobodno skupnost.

Pomen arhivskega gradiva

Ob tem na Zgodovinskem arhivu Celje poudarjajo pomen arhivskega gradiva. Slednje bogati naše znanje o človeški družbi, spodbuja demokracijo, ščiti pravice državljanov in izboljšuje kakovost življenja. S številnimi aktivnostmi arhivi stopajo v ospredje ter tako skozi koncept, nagovor in gradivo želijo prispevati k ozaveščanju in pomenu arhivov, ki ga ti nosijo za družbo in posameznika.