Podčetrtek: V Pristavi pri Lesičnem s sanacijo plazu dobili novo cesto

Na obrobnem delu občine Podčetrtek so sanirali plaz in uredili pripadajočo cestno infrastrukturo, ki je za okoliške prebivalce tolikšnega pomena, da so pripravili simbolno otvoritev, s katero so se želeli zahvaliti županu in Občini Podčetrtek za izvedena dela, ki bodo pripeljala k boljšemu življenju v kraju.

V občini Podčetrtek se vsakoletno soočajo z več plazovi, med drugim so v letošnjem letu nekoliko več pozornosti kot manjšim plazovom, ki jih je sprožilo poletno neurje, namenili plazu v Zaborovcu ter v Pristavi pri Lesičnem. Po besedah župana Petra Misja se je poleg sprožitve plazu na tem delu podrla tudi škarpa in tako je Občina Podčetrtek pripravila projektno dokumentacijo. Sanacijo plazu v Pristavi pri Lesičnem in Zaborovcu je občina nato prijavila na razpis za pridobitev državnih sredstev, prav tako pa so izvedli skupni razpis za izvajalca del, in sicer je dela opravilo podjetje HPG Brežice.

Skupna vrednost sanacije obeh plazov bo znesla 250 tisočakov, s strani države pa je občina uspela pridobiti sredstva v višini približno 160.000 evrov, preostanek pa so zagotovili iz občinskega proračuna. V sklopu del, ki so bila opravljena v Pristavi pri Lesičnem, je prišlo do sanacije plazu in ureditve nove škarpe, prav tako pa so uredili 200 metrov ceste ter odvodnjavanje v skupni vrednosti 90 tisočakov.

Kaj sta ob otvoritvi povedala predsednica KS Virštanj Nada Kodrin in domačin Drago Brilej pa v tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)