Podčetrtek: Sprejeli predlog proračuna v prvi obravnavi

Svetnice in svetniki Občine Podčetrtek so na 8. redni seji največ pozornosti posvetili predlogu Odloka proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020 v prvi obravnavi, ki je težak dobrih 5,7 milijona evrov, za zaprtimi vrati pa so razpravljali o rešitvi že dolgo perečega problema gradu Podčetrtek.

Na osmi redni seji Občine Podčetrtek so svetniki kar nekaj časa posvetili prvemu branju proračuna. Poskrbeli so za kar precejšen prenos sredstev, prav tako pa bo tudi leto 2020 zaznamovalo veliko število investicij. V proračunu, ki so ga svetniki v prvem branju potrdili z enajstimi glasovi za in enim vzdržanim, in je težak 5.789.624 evrov, je ponovno veliko sredstev namenjenih urejanju cestne, komunalne in ostale infrastrukture. Kar 1.071.500 evrov je namenjenih prometu in urejanju prometne infrastrukture, občina 1,3 milijona evrov namenja varovanju okolja, kjer je med drugim vključena izgradnja čistilne naprave Podčetrtek, ki jo bo po mnenju svetnikov potrebno kmalu urediti, saj je resnično potrebna. V proračunu se dober milijon evrov namenja izobraževanju, dobrih 300 tisočakov je namenjenih kulturi, športu in nevladnim organizacijam, poleg tega pa so v proračunu namenjena tudi sredstva za zdravstveno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Veliko bo vlaganj v promocijo občine, Slovenije in v razvoj turizma in gostinstva ter v pospeševanje in podporo gospodarske dejavnosti, kjer je župan Peter Misja že napovedal nova vlaganja podjetij, v proračunu pa so omenjenim segmentom namenili dobrega pol milijona evrov.

Po besedah župana Misje se bo tudi v letu 2020 veliko dogajalo in predvsem pomembno je, da se z vlaganji gre naprej in si tako obeta izredno leto. Kateri projekti so v izvedbi in kateri bodo zaznamovali prihodnje leto pa si preberite v tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)