Podčetrtek: Podpisali pogodbo o sanaciji gradu

Župan Podčetrtka Peter Misja je s podjetjem HPG Brežice podpisal pogodbo za obnovitvena dela na gradu Podčetrtek, s katerimi bodo preprečili nadaljnje propadanje. Pogodbena vrednost gradbenih del je 535.904,98 EUR. S strani Ministrstva za kulturo je bilo pridobljenih 200 tisočakov, preostanek bo financiran iz lastnih sredstev občine.

Grad Podčetrtek, ki so ga prodajali že več kot 20 let, je bil v večinski lasti družine Zečević, lani pa ga je Občini Podčetrtek uspelo odkupiti. Kljub temu da grad ni bil v občinski lasti, so pred več kot desetletjem na lastne stroške obnovili streho, saj je grad vidno propadal, notranjost je bila povsem izropana, stavba pa večinoma poškodovana, če ne že uničena. Sedaj, ko je občina lastnica gradu, pa se obnovitvena dela lahko začnejo. Obnovo gradu Podčetrtek, ki ga je občina od družine Zečević kupila za 150.000 evrov, so prijavili na razpis Ministrstva za kulturo. S pridobljenimi sredstvi bodo opravili prva sanacijska dela. S strani Ministrstva za kulturo jih je bilo pridobljenih 200 tisoč, občina bo pa v tem trenutku iz lastnih sredstev prispevala nekaj več kot 300 tisočakov, saj je pogodbena vrednost prvih sanacijskih del, ki jih bo opravilo podjetje HPG Brežice, s katerim je bila v preteklem tednu podpisana pogodba, 535.904,98 EUR. Kot je ob podpisu izpostavil župan Peter Misja, želijo pričeti z obnovo, ki bo obrnila trend propadanja v času neodgovornega lastništva. Sanacijo bodo vodili v smeri preprečevanja nadaljnjega propadanja in sanacije poškodb po potresih. Uredili bodo površinsko odvodnjavanje. Delno bodo sanirali grajsko dvorišče. Po čiščenju bodo na osrednjem dvorišču sanirali obstoječo, meteorno kanalizacijo in s tem hidrološko sanirali osrednji del gradu. Sanirali bodo ostrešje s kupolo ure. To bo najpomembnejši poseg na preprečevanju nadaljnjega propadanja in zajema postavitev delovnih odrov, razkrivanje strehe, zamenjavo dotrajanih delov ostrešja enakih dimenzij. S tem bo izvedena dokončna sanacija stika strehe in fasade, da ob kasnejši sanaciji fasade ne bo treba demontirati žlebov. Strešno kritino bodo odstranili, ostrešje novo poletvali in pokrili. Še ohranjene dele stolpov bodo prekrili s škriljavcem. Montirali bodo nove kleparske izdelke, snegobrane in strelovodno instalacijo. Na kupoli ure je treba nujno sanirati dele lesenega ostrešja in pokriti samo kupolo, ki je ostala brez pločevinaste kritine. S predvidenimi sanacijami bo streha sanirana in propadanje kulturnega spomenika bo v največji meri zaustavljeno.

Kot zadnji sklop trenutno začrtane sanacije pa bo zajemal ureditev razgledne terase. Po sanaciji strehe je treba sanirati še teraso, ki je bila v 90. letih prejšnjega stoletja zasilno pokrita, vendar je ta začasna rešitev že razpadla. Po posvetovanju s stroko je treba začasno prekritje odstraniti, pohodno površino pa preplastiti s plastjo vodonepropustnega betonskega tlaka z dodatki za zaščito proti vodi in zmrzali. Zaščitni sloj bo preprečil propadanje spodnjih dveh etaž in dopuščal bo možnost nadgradnje finalnega tlaka po smernicah kulturnovarstvene stroke. Dela naj bi po predvidenih planih bila končana do marca prihodnjega leta. (K. C.)

Oglas