Podčetrtek: Namenu predali novo urejeno Emino tematsko pot

V Občini Podčetrtek so danes namenu predali urejeno Emino tematsko pot v dolžini 2,6 km, ki se začne na koncu vasi Pristava, se vzpne do cerkve sv. Eme in se nato spusti do Vonarskega jezera in je sestavni del Emine romarske poti. 

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Cilj operacije Ureditve Emine tematske poti je bil razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov, in sicer Emine tematske poti in kulinaričnega produkta Emino gastronomsko razvajanje ter pa promocija območja operacij.

Občina je v izvedbo operacije vključila partnerje, in sicer: Turistično društvo Pristava pri Mestinju, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, Osnovno šolo Podčetrtek ter Ljudsko univerzo Rogaška Slatina. V sklopu operacije se je uredila Emina tematska pot v skupni dolžini 2,6 km, gradbena dela pa je izvedlo podjetje Tegar. Vrednost celotnega projekta je na začetku z vsemi aktivnostmi bila ocenjena na 175.000 evrov, le ta pa bo sofinancirana v višini 70.000 evrov s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS,  partnerji pa bi naj v letu 2019 zagotovili skupno 100 tisočakov. Kot je ob otvoritvi dejal župan Podčetrtka Peter Misja, se je vrednost investicije nekoliko povečala, zaradi delnega asfaltiranja poti, saj je neurje vsakokrat pot uničilo, tako da so morali iz proračuna zagotoviti dodatnih 60.000 evrov, kar pomeni, da bo končna vrednost investicije znesla okoli 235 tisočakov.

Na otvoritvi je bil prisoten tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je dejal: “Za vsako turistično ponudbo, stacionarno, je pomembno, da imajo gostje kaj početi. V Podčetrtku so, smo, bili znani že prej, da je bilo veliko dodatne ponudbe, kar je vsekakor del uspeha turistične destinacije. Z rastjo obiska v Podčetrtku in okolici se potreba po dodatnih aktivnostih samo še veča in jaz jemljem to kot pomemben kamenček v razvoju turistične ponudbe. Letos smo odprli razgledni stolp, zdaj Emino tematsko pot, skratka v samem Podčetrtku in okolici je ogromno skritih biserov, ki jih moramo s takšnim ali drugačnim pristopom narediti dostopne in atraktivne gostom, saj je to edina prava pot, da pridemo do pokritja našega Slovenskega slogana Aktivna, zelena, zdrava destinacija za petzvezdična doživetja.”

Kakšna je bila vloga projektnih partnerjev pri ureditvi Emine tematske poti pa v tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)