Podčetrtek: Modernizirana pregrada Vonarje pomemben korak k težko pričakovanemu Vonarskemu jezeru

Včeraj je bil v prostorih Kongresnega centra Term Olimia sklepni dogodek v okviru mednarodnega projekta »Frisco 2.1: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – gradbena ukrepa Vonarje«. V sklopu projekta, financiranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sta projektna partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode uspešno izvedla modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje ter s tem zagotovila zmanjšanje poplavne ogroženosti v nižje ležečih občinah na obeh straneh meje, prav tako pa je to korak bliže uresničitvi sanj o Vonarskem jezeru.

Pregrada Vonarje je bila zgrajena v 80-ih letih prejšnjega stoletja in je prvotno služila kot mokri zadrževalnik za Vonarsko jezero, ki naj bi služilo predvsem za zadrževanje visokih voda reke Sotle, za zagotavljanje vode za oskrbo s pitno vodo in za izboljšanje odtočnega sistema Sotle pri nižjih vodostajih. »S tem projektom je pregrada temeljito obnovljena, pri čemer smo z vsemi izvedenimi deli dosegli, da pregrada zdaj deluje bolj zanesljivo in varno, kar posledično pomeni manjšo poplavno ogroženost za prebivalce obmejnih občin. Dodati še velja, da bo obnovljena pregrada omogočila nadaljnje razvojne priložnosti za bližnje občine, pri čemer vemo, da obstaja želja po ponovni ojezeritvi,«, je povedal Tomaž Prohinar, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je bila vodilni partner pri izvedbi projekta FRISCO 2.1.

»Uspešno prenovljena pregrada je rezultat dobrega čezmejnega sodelovanja slovenskih in hrvaških strokovnjakov s področja vode ter pridobivanja evropskih sredstev, saj je je 85% financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, medtem ko so 15% naložbe predstavljala lastna sredstva partnerjev,« je dodal Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih vod, ki so bile projektni partner pri izvedbi projekta FRISCO 2.1

Skupna vrednost projekta je znašala 1.678.525,00 €, Projekt FRISCO 2.1 je izkoristil tudi sinergije s projektom FRISCO 1 ter ostalimi ustreznimi projekti v Sloveniji in na Hrvaškem. Ta je omogočil izkoriščanje izboljšanega sistema napovedovanja, razvitega v okviru FRISCO 1, za optimizirano upravljanje pregrade na zadrževalniku Vonarje.

Nad ureditvijo pregrade Vonarje je seveda navdušen tudi župan Podčetrtka Peter Misja, ki je ob ogledu dejal: “Modernizirana pregrada za vse, ki živijo ob spodnjem delu Sotle, v primeru protipoplavne zaščite,  pomeni veliko. Lahko rečem, da je po petnajstih letih muke, končno prišlo do ureditve, sedaj pa sledi nadaljevanje in potrebne analize, za katere verjamem, da bodo dale rezultate, da se bo lahko dno očistilo in se območje napolnilo z vodo, s čimer bi pridobili enega največjih turističnih produktov v Sloveniji.”

Več o samem projektu, o pomenu pregrade ter napovedih glede želenega Vonarskega jezera pa v tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)