Podčetrtek: Danes Kuhinja pod gradom, v soboto Lovrenčev sejem

Številni poletni dogodki, ki so običajno stalnica v Podčetrtku, so letos zaradi omejitev proti širjenju koronavirusa žal bili odpovedani, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ pa je vseeno poskrbel za pripravo dveh dogodkov, in sicer se bo danes odvijala Kuhinja pod gradom, v soboto pa bo v Podčetrtku potekal tradicionalni Lovrenčev sejem.

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ, ki bi v običajnih razmerah skupaj s posameznimi društvi v občini ali na destinaciji pripravljal številne poletne dogodke, ki so vsakoletno združeni v Poletje v Podčetrtku, se je odločil, da gostom v Podčetrtku in domačinom kljub omejitvam ponudi vsaj nekaj. Danes organizirajo Kuhinjo pod gradom, v soboto pa pripravljajo tradicionalni Lovrenčev sejem.

Po besedah direktorja Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ Boštjana Misja so za pridobitev dovoljenja s strani NIJZ za organizacijo omenjenih prireditev morali pripraviti elaborat z obrazložitvijo, kako bodo poskrbeli za varnost in kako bodo upoštevali priporočila NIJZ. Pomemben del pri tem je predvsem informiranje obiskovalcev s tablami. »Zagotoviti moramo razkužila in sprotno čiščenje, zagotovili bomo tudi korito, kjer si bodo lahko obiskovalci umili roke. Pri nabavi razkužil in mask se moramo zahvaliti Kozmetiki Afrodita, KS Podčetrtek in TD Podčetrtek, ki so nam priskočili na pomoč pri nabavi,« je izpostavil Misja, ki je ob tem še poudaril, da je samo dogajanje pripravljeno enako kot vsako leto, bodo pa vsi obiskovalci seveda morali biti bolj odgovorni. Kar pa se tiče prihodnjega dogajanja, Misja pojasnjuje, da bodo odločitve o nadaljnjih dogodkih sprejemali na podlagi uspeha teh dveh prireditev ter predvsem sprotnih navodil, priporočil in omejitev s strani NIJZ. (K. C.)

Oglas