Plastika tudi v vrtovih na Konjiškem

Norveški raziskovalci so ocenili, da se v Evropski uniji in Severni Ameriki letno prenese v obdelovalno zemljo med 110.000 in 730.000 ton plastičnih delcev, manjših od 5 mm. Za Slovenijo tovrstne študije še ne obstajajo. Zato so na Zavodu za gradbeništvo Slovenije v okviru projekta, ki ga financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in naša država, vzeli pod drobnogled ur-bane vrtove ter kmetijske površine, ki so pogosto poplavljene.
Zaskrbljujoče številke
Kot je povedala doc. dr. Petra Vrhovnik, so pri analizi jemali vzorce iz vrtov na območjih Maribora in Žalca ter z vrtov vzdolž reke Dravinje v občinah Zreče in Slovenske Konjice. Analiza je pokazala na prisotnost delcev plastike. »Največ je bilo delcev in vlaken, tem so sledile folije in pene, medtem ko granul in peletov v vzorcih skoraj ni bilo. V kilogramu suhe zemlje iz vrtov v Slovenskih Konjicah so našteli vse do 429 delcev plastike, manjših od 5 mm. Medtem, ko jih je bilo v kilogramu sedimenta iz reke Dravinje vse do 578. Številke so izjemno visoke. Poleg tega je potrebno izpostaviti še, da mikro- in nano- delcev nismo izločili, v tem primeru bi bile številke mnogo višje,« opozarja Vrhovnikova.
Kako pride plastika v vrtove?
Največji izvor plastike v zemlji so komunalna blata, zastirna folija, koprena ter nekvalitetni sub-strati za gojenje rastlin. Delce plastike prinašajo na obdelovalne površine tudi poplavni sedi-menti iz rek. Enak problem nastaja pri komunalnih čistilnih napravah, saj niso sposobne od-straniti umetnih mikrovlaken iz odpadne vode, ki se po končanem procesu čiščenja odvaja v površinske vode. Največ umetnih vlaken najdemo v športnih oblačilih, hitro sušečih oblačilih, tekstilu, ki vsebuje poliester ter poliamide, ter vseh ostalih tekstilnih izdelkih, ki vsebujejo umet-na vlakna. Ostali viri plastike v zemlji so še polimerna sredstva v umetnih gnojilih in pesticidih, pakirana hrana, nalepke na sadju/zelenjavi, vreče za smeti in podobno.
Neslavni rekorder
In kateri vrt izstopa po koncentraciji delcev plastike v zemljini? Analiza je pokazala, da je to vrt, ki se nahaja v središču Slovenskih Konjic, v neposredni bližini Lambrechtovega doma za osta-rele. In ta vrt, zanimivo, ni bil nikoli poplavljen. (Več v NOVICAH)