Participativni proračun na Konjiškem: občani so se dobro odzvali

Na Občini Slovenske Konjice so končali s sprejemanjem pobud oz. predlogov občanov za izvedbo projektov v sklopu participativnega proračuna na Konjiškem. Župan Darko Ratajc je dejal, da so z odzivom občanom zelo zadovoljni. Skupaj so namreč prejeli kar 75 vlog, večino so jih občani oddali elektronsko. Župana tudi veseli, da so pobude prišle praktično iz vseh krajevnih skupnosti, največ pa jih je bilo iz krajevnih skupnosti Slovenske Konjice, Loče, Bezina, Draža vas, Polene in Žiče.
Več o tem, kaj si ljudje želijo in kakšni so nadaljnji postopki pa jutri v lokalnem časopisu NOVICE.