Participativni proračun: konjiški občinski svetniki so potrdili seznam 29 projektov

Konjičani bodo v naslednjih treh letih v sklopu participativnega proračuna izvedli 29 projektov. Seznam, ki so ga po pregledu 75 prispelih pobud pripravili trije člani posebne komisije in občinska uprava, so potrdili tudi na seji občinskega sveta. Pobude za različne projekte so prišle praktično iz vseh krajevnih skupnosti in tudi skozi sito so prišli projekti, ki bodo razpršeni praktično po območju celotne občine.
Projekti, ki jih bodo izvedli v naslednjih treh letih, so med drugim Športno-rekreativno igrišče v naselju Škalce; Igrala za šolarje in vrtčevske otroke (Žiče); Izgradnja – postavitev mini golf igrišča pri kopalnem bazenu v Zbelovem; Ureditev zelenice – parka s potkami, okrasnimi grmovnicami in drevesi, vodno fontano in razsvetljavo (KS Zbelovo); Arti / tek / turni poligon (KS Slovenske Konjice); Zasteklitev vhodnega portala v mrliško vežico na Sv. Jerneju; Ureditev ceste in pešpoti od križišča Cesta pod goro proti graščini Trebnik; Ureditev javnega odprtega prostora (KS Polene); …
Celoten seznam je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Preberite tudi:
Participativni proračun na Konjiškem: občani so se dobro odzvali
https://novice.si/page/participativni-proracun-na-konjiskem-obcani-so-se-dobro-odzvali/