Osnovna šola Špitalič: Ima vse, kar imajo večje, in še več

Osnovna šola Špitalič. Ravnateljica si zelo prizadeva za ohranitev te podeželske šole in izpostavlja številne prednosti pouka v manjših šolah.

Na konjiški Osnovni šoli Pod goro si že več let prizadevajo, da bi v podružnični šoli v Špitaliču še naprej odmeval otroški smeh.
Ker ravno v teh dneh poteka vpis otrok v prvi razred, ravnateljica Darja Ravnik upa, da bodo starši prepoznali prednosti pouka v manjših šolah, svoje otroke vpisali v Špitalič in s tem šolo ohranili. “Če bi bila ta šola nekaj kilometrov izven Ljubljane, bi bil verjetno interes staršev tako velik, da ne bi mogli sprejeti vseh otrok. V domačem okolju pa te kvalitete še niso prepoznane ali cenjene,” ugotavlja ravnateljica.

Pouk v gozdni učilnici!

Stroka ugotavlja, da je poučevanje v manjših oddelkih bolj kakovostno. Ker je v oddelku bistveno manj otrok, lahko učitelji posameznemu učencu namenijo več pozornosti, učenci so pri pouku bolj aktivni in angažirani, hkrati pa bolj samostojni in samozavestni. Raziskave tudi kažejo, da različne starostne skupine, kot je kombinacija razredov na podružničnih šolah, ugodno vplivajo na razvoj otroka, našteva ravnateljica.
Prav tako mnogo možnosti za otrokov razvoj nudi okolje. Veliko dejavnosti namreč poteka na prostem, v obliki izkustvenega učenja, tudi v gozdni učilnici na prostem. Tako se učenci več gibajo, so na svežem zraku in se učijo v naravi, na konkretnih primerih.


Ravnateljica Darja Ravnik:
“V ranem otroštvu razvoj otroka poteka bistveno hitreje kot v kasnejših letih osnovne šole. Otroci so kot spužve, ki vpijajo znanje in izkušnje. Konkretno, izkustveno učenje je tisto, ki omogoča boljši psihofizični razvoj in takšno znanje je na OŠ Špitalič del rutine.”


Razvoj številnih veščin

Darja Ravnik

Prednosti manjših, podružničnih šol so, da omogočajo razvoj motorike in finomotorike, ki sta ključni za celostni razvoj otroka, kar vpliva na boljše usvajanje branja, pisanja in na razmišljanje. Količina interesnih dejavnosti, krožkov in popoldanskih aktivnosti, ki jih večje šole nudijo učencem, so namenjene razvoju motoričnih funkcij, vendar otroka prekomerno obremenjujejo, opozarja ravnateljica. “Eno je razvijanje talenta, drugo pa je osnova, ki jo otrok potrebuje za razvoj svojih primarnih funkcij, ki jih uporablja pri usvajanju osnovnih učnih veščin.”
Poleg gibanja, svežega zraka in izkustvenega učenja imajo učenci še možnost sobivanja z različnimi generacijami, kar je zelo pozitivno.
Kako poteka pouk na tej šoli, so prikazali tudi v videu na spletni strani šole.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)