Opozorilnemu protestu kmetov so se pridružili tudi v Slovenskih Konjicah

Slovenski kmetje so danes pripravili opozorilni protest, tudi v Slovenskih Konjicah. Direktor Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice Stane Levart je povedal, da so želeli opozoriti, da se ne strinjajo z bodočim strateškim načrtom, ki ima sicer svoje okvire v evropski politiki, je pa tudi neprijazno začinjen s strani slovenskega Ministrstva za kmetijstvo.
Na približno tridesetih lokacijah po Sloveniji se je na opozorilnem protestu s traktorji in transparenti po grobih ocenah sindikata kmetov zbralo vsaj 5.000 udeležencev. V Slovenskih Konjicah so miren protest pripravili na zasebnem zemljišču ob glavni cesti, ki s tepanjske smeri pripelje v mesto. Kmetje iz konjiške, zreške in vitanjske občine so pripeljali blizu sto traktorjev in delovnih strojev.
Prva od zahtev kmetov je, da naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Daljši članek bo objavljen tudi v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Zahteve kmetov (navajamo dobesedno):

 1. Da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Omejitve, ki izhajajo iz pogojenosti, Uredbe za območja Natura 2000, habitatne direktive, povečanje območij občutljivega trajnega travinja in ostala območja, ki nastajajo na kmetijskih zemljiščih, definirana iz strani neresornih ministrstev in institucij. Okoljske omejitve onemogočajo kmetovanje.
 2. Zahtevamo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij Natura 2000, ekološko pomembnih območij, območij občutljivega trajnega travinja, in prestavitev navedenih območij na območja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, (da bo Slovenija primerljiva ostalim državam).
 3. Zahtevamo izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, zapisanih v strateškem načrtu Skupne kmetijske politike na način, da so dostopni kmetu, uporabni, izvedljivi ter trajnostni.
 4. Zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe, ki so kmetu dosegljivi in izvedljivi. Ne pristajamo več samo na sodelovanje in seznanitev, temveč zahtevamo, da se naše predloge in stališča upošteva.
 5. Zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta – ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam.
 6. Stop novim davkom! Saj dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij (preteči nepremičninski davek in obdavčitve neposrednih plačil – OMD, socialnih transferjev, povečanje bonitetnih točk kmetijskih zemljišč, katastrski dohodek…).
 7. Zahtevamo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo.
 8. Zahtevamo, da se kmetijstvu namenjena sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.
 9. Zahtevamo odločen NE Republike Slovenije trgovinskemu sporazumu Mercusor in ostalim sporazumom, ki omogočajo uvoz hrane iz držav, kjer so standardi proizvodnje drugačni. NE dopustimo dvojnih standardov hrane za slovenskega potrošnika.
 10. Izvajanje masnih bilanc V CELOTI z začetkom izvajanja oktobra 2023.
 11. Zahtevamo ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in pravične cene za kmete.
 12. Zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter nadaljnje učinkovito upravljanje z zvermi in divjadjo – s takojšnjim pričetkom.
 13. Zahtevamo ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter ureditev zakonodaje kmetijskih zemljišč, ki so temelj za kmetovanje, na način, da bodo kmetijska zemljišča lažje dostopna slovenskemu kmetu.
 14. Zahtevamo obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja.
 15. Zahtevamo popolno zavrnitev Uredbe o trajnostni rabi FFS na ravni celotne države.