Oplotniški svetniki: Tudi o novi kategorizaciji občinskih cest

Obseg kategoriziranih javnih cest v občini Oplotnica se je po najnovejši kategorizaciji nekoliko spremenil.

Oplotniški svetniki so v prvem branju potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Vnovične odmere
Pripravo nove kategorizacije je oplotniška občinska uprava zaupala podjetju Realis iz Trzina. Po temeljitem ogledu razmer na terenu ter odmero javnih lokalnih cest in javnih poti so pripravili osveženo različico vrisanih cest v oplotniški lokalni skupnosti.
Obseg javnih lokalnih cest se je zmanjšal za 78 metrov, saj po najnovejši kategorizaciji skupna dolžina javnih cest znaša 40.950 metrov, pred tem je 41.028 metrov.
Skupna dolžina javnih poti pa se je po novi kategorizaciji podaljšala za 710 metrov in obsega 73.116 metrov, pred tem je 72.406 metrov.

Aktualno stanje
Tako je v občini Oplotnica po najnovejši odmerah in vrisih skupno 114.066 metrov lokalnih cest in javnih poti. To je 632 metrov več kot pred tem, ko je kategorizacija obsegala 113.434 metrov cest. H kategorizaciji občinskih cest je bilo pridobljeno soglasje s strani državne Direkcije za infrastrukturo.

 

Oglas