Oplotniškega vodovoda inšpekcija ne bo rušila

Spomnimo, da je inšpekcija občini Oplotnica lani naložila, da mora vodovod do letošnjega 1. junija legalizirati, saj ga je v vaseh Koritno, Kovaški Vrh in Brezje zgradila brez gradbenega dovoljenja. Gre za približno 12 kilometrov dolgo vodovodno omrežje, iz njega se že eno leto oskrbuje nekaj več kot 60 gospodinjstev oziroma 240 občank in občanov. Minule dni so na občinski upravi hiteli s pisnim pridobivanjem soglasij s strani lastnikov zemljišč. Tako je po zagotovilih župana Matjaža Orterja vse pripravljeno za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Inšpektorji dali občini še eno priložnost
Zavrtimo kolo časa približno leto dni nazaj, ko je gradbena inšpekcija ugotovila, da je vodovodno omrežje po treh oplotniških zaselkih pretežno speljano po zemljiščih, ki niso v lasti investitorja oziroma oplotniške občine. Tako je izvedla inšpekcijski postopek in 25. julija 2018 izdala odločbo. Vanjo je med drugim zapisala, da “se za objekte prepoveduje izvedba komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, njegova uporaba in promet z njim.” Vendar je imela občina Oplotnica po izdani odločbi v inšpekcijskem postopku možnost, da ta objekt legalizira, ga sama odstrani ali prilagodi tako, da ta izkazuje legalno stanje. To možnost je izkoristila in ga v približno letu dni legalizirala ter tako preprečila rušenje vodovoda.

Zakaj so sploh gradili brez gradbenega dovoljenja?
Tako se samo po sebi postavlja vprašanje, zakaj je občina sploh začela urejati vodovod brez pridobljenega gradbenega dovoljenja. Župan Matjaž Orter pravi, da so morali nujno posredovati, saj prebivalci Kovaškega Vrha, Brezja in Koritnega niso imeli zagotovljene oskrbe s pitno vodo. Pravica do pitne vode je ustavna pravica vsakega državljana Republike Slovenije »Želim poudariti, da smo pri vzpostavljanju vodovodnega omrežja pridobivali ustna soglasja lastnikov zemljišč. Z njimi smo se pogovorili. Se pa zavedamo, da ustni dogovor ne zadostujejo in jih je potrebno še zemljiško-knjižno in notarsko urediti. Kakorkoli, tudi pisna soglasja smo zdaj pridobili in pričakujemo gradbeno dovoljenje. Inšpekcija nam je rok podaljšala za mesec dni, tako ni bojazni, da nam v tem času ne bo uspelo zadostiti zahtevam inšpekcije. Najbolj pomembno pa je, da občani že več mesecev lahko koristijo pitno vodo. V nasprotnem primeru bi nanjo čakali še kakšno leto. Gre za območja, na katerih je kar nekaj večjih kmetij, ki se ukvarjajo z živinorejo in je nemotena oskrba z vodo še kako pomembna,« še poudarja Orter.