Oplotnica: Za boljšo oskrbo zapuščenih mačk in psov

V oplotniški občini je po zadnjih podatkih registriranih 747 psov. Zaradi zakonsko urejenega mikročipiranja v zadnjih letih opažajo, da se število zapuščenih psov ne povečuje, medtem ko problematika potepuških mačk postaja vse bolj pereča.

Zato so na zadnji seji občinskega sveta oplotniški svetniki sprejeli odlok podelitve koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču, ki bo podlaga za izbiro koncesionarja. Občina bo koncesijo podelila za 8 let, prav tako bo z odlokom uskladila področja izvajanja te gospodarske javne službe z veljavnimi predpisi.

Oglas