Oplotnica: Z junijem višji komunalni prispevek

 

Na zadnji seji oplotniškega občinskega sveta so svetniki obravnavali nov Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka.  Uredba uvaja drugačno razumevanje obračuna nadomestitvenih stroškov, kar pa je pomembno le za občane, ki gradijo svoje objekte znotraj območij OPPN – občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Nov odlok za občane in občanke prinaša predvsem ustrezno pravno podlago za odmero komunalnega prispevka, ki je usklajena s trenutno veljavno zakonodajo. Ob njegovi pripravi je bilo izvedeno modeliranje višine komunalnega prispevka na podlagi karakterističnih primerov (tipov stavb, ki se na območju občine najpogosteje pojavljajo).

To pomeni, da bo komunalni prispevek v primerjavi z do sedaj veljavnim odlokom višji za približno 200-300 evrov v primeru gradnje povprečnega enostanovanjskega objekta. Koliko točno bo to za posamezni objekt, pa je nemogoče natančno opredeliti, saj je izračun komunalnega prispevka vezan na velikost gradbene parcele zavezanca, velikost bruto tlorisne površine objekta zavezanca, vrsto objekta oz. dejavnost v objektu. Na oplotniški občinski upravi pravijo, da ne gre za bistveno povišanje komunalnega prispevka, kar so dosegli tudi s tem, da je bila pri-spevna stopnja zavezanca za vse vrste komunalne opreme določena pri 25 odstotkih vrednosti, ki bi jo sicer skladno z zakonodajo lahko odmerili.
Odlok je oplotniški občinski svet sprejel v prvem in drugem branju, proti je glasoval le svetnik Gorazd Veber. Odlok bo začel veljati meseca junija.

Oglas