Oplotnica: Rahla podražitev odvoza grezničnih gošč

Za odvoz grezničnih gošč in blata iz greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav bodo gospodinjstva v občini Oplotnica s 1. oktobrom odštela malce več. Cena odvoza za kubik (m3) gošče se bo povišala za 7 centov, kar pomeni, da bo položnica štiričlanske družine za dober evro (1,11 evra) višja kot doslej.

Razlogi
V Komunali Slovenske Bistrica, ki opravlja komunalne storitve v občini Oplotnica pojasnjujejo, da dvigu cene botrujejo višji stroški. Že leta 2019 so pri poslovanju zaznali, da trenutna cena storitve stroškov ne pokriva več, zato je sprememba cene nujna.

Kot je še pojasnil predstavnik Komunale Slovenska Bistrica Dušan Moškotevc, so se konec leta 2019 soočili z zapiranjem Madžarske, kamor so odvažali blato. K temu je potrebno dodati še podražitev elektrike ter dvig stroškov za izvajanje javne službe.

Iskanje rešitve
Ker na Madžarsko ne morejo več odvažati komunalnega blata, so ostali brez dolgoročne rešitve. “Trenutno smo vsa komunalna podjetja postavljena pred enako težavo, saj moramo same iskati rešitve glede odstranjevanja blata. Ministrstvo za okolje in prostor je pristojnosti za zagotovitev potrebne infrastrukture v ta namen prevalilo na pleče občin. V komunalnih podjetjih pa smo prepričanim, da bi bilo potrebo najti skupno rešitev na državni ravni, kar pomeni zagotovitev termične obdelave na dveh ali tre lokacijah po Sloveniji,” je še poudaril Moškotevc.

Pretočne greznice
Podatki čiščenja grezničnih gošč kažejo, da število pretočnih greznic ne upada, čeprav njihova gradnja že od leta 2003 ni več dovoljena. Veliko gospodinjstev ima dotrajane greznice, zato so potrebna pogostejša čiščenja. To pa povzroča dodatne stroške.
Da bi zagotovili zmanjšanje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, predvsem količin dehidriranega blata in porabe električne energije, so lani v Komunali Slovenska Bistrica po besedah Dušana Moškotevca začeli s pilotnim projektom Eko Tabs – doziranja tablet in praškov, obogatenih s H2O oziroma dodatnim virom kisika, ki izboljšuje proces čiščenja odpadne vode. Rezultati so spodbudni.
Potrditev
Oplotniški občinski svet je predlagano podražitev storitve čiščenja in odvažanja v nepretočnih greznicah, obstoječih greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah potrdili, stroški omrežnine pa tudi v prihodnje ostajajo nespremenjeni. Nova cena bo stopila v veljavo 1. oktobra.

Oglas