Oplotnica: Odprli turistično informacijski center (TIC)

V Oplotnici so odprli Turistično-informacijski center. Tako imajo zdaj TIC-e vse štiri občine, ki so povezne v Destinaciji Rogla-Pohorje.

Organiziranost
Kot je na odprtju poudarila v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije (STO) Ilona Stermecki, so turistično-informacijski centri pomembni za razvoj turizma v državi, saj se na tak na-čin začne vzpostavljati organiziranost turizma v lokalni skupnosti. “Če želimo, da se turizem v kraju razvija, potem se mora vzpostaviti njegova organiziranost. Ta se začne na lokalni ravni, sledijo regijska povezovanja ter povezovanje s krovno Slovensko turistično organizacijo. Na ta način se laže pride do sredstev na razpisih, ki so namenjeni turističnemu razvoju,” je poudarila Ilona Stermecki in dodala da se bo na ta način Slovenija lahko še naprej razvijala kot zelena, zdrava in varna destinacija s trajnostno usmeritvijo in večjo dodano vrednostjo doživetij, tako za domače kot tudi za tuje goste.

Pričakovanja
Večino stroškov za delovanje TIC-a bo zagotovila Občina Oplotnica, poskusno bo obratoval 6 mesecev, potem pa se bodo odločili, kako naprej. Po besedah oplotniškega župana Matjaža Orterja, bo v času obratovanja TIC-a odprta tudi Graščina Oplotnica, vodenje po Oplotnici bodo izvajali po programu Po poteh Oplotniške gospode, ki jo nameravajo še okrepiti.
“V občini Oplotnica si že dlje časa prizadevamo za razvoj turistične ponudbe, temu sledijo tudi načrtovane investicije. Z odprtjem TIC-a želimo nadgraditi tovrstna prizadevanja, da bodo bolj učinkovita. Naravno in kulturno dediščino, kot so Oplotniški vintgar, Partovec, Belo mesto želimo nadgraditi v še bolj privlačne turistične produkte, predvsem s koriščenjem sredstev iz razpisov. Vse to naj bi pripomoglo k povečanemu številu tako individualnih gostov kot tudi skupin obiskovalcev,” je še dejal župan Orter.

Informiranost
Na otvoritvi je zbrane nagovoril tudi direktor LTO Rogla-Zreče Domen Vogelsang: “V destinaciji Rogla-Pohorje se trudimo, da obiskovalcem in izletnikom kar najbolj približamo naše kraje na zanimive in izvirne načine. Pri tem turistično informacijski centri igrajo pomembno vlogo. Turisti ob obisku TIC-a prejmejo vse potrebne oziroma aktualne informacije, ne le o kraju samem, ampak tudi o celotni turistični ponudbi destinacije. Zato smo veseli, da nam je uspelo vzpostaviti TIC tudi v občini Oplotnica. Tako imamo vzpostavljeno mrežo TIC-ev v konjiški, zreški, vitanjski in oplotniški občini, na območju celotne turistične destinacije.”

Oglas