Oplotnica: odkrili nelegalni priklop na vodovodno omrežje, povzročitelja prijavili policiji

V Oplotnici so imeli to poletje velike težave zaradi pomanjkanja pitne vode. Kot navajajo na Občini Oplotnica, ne le zaradi suše.

Z Občine Oplotnica so sporočili, da so skupaj s predstavniki Komunale Slovenska Bistrica odkrili nelegalni priklop na vodovodno omrežje, in sicer za stavbo nekdanje Lipove menze na Partizanski cesti v Oplotnici.
“Trditve Občine, da se vrši nekontroliran izpust pitne vode iz sistema ter da to predstavlja poglavitni razlog nastalim težavam s pomanjkanjem pitne vode, so se izkazale za pravilne,” so navedli na Občini Oplotnica.
Predstavniki Komunale so nelegalni priklop odstranili, izklopili dotok vode do objekta in o nezakonitem ravnanju obvestili policijo. Stanje v vodohranu Lačna Gora se je zatem močno izboljšalo, raven vode v vodohranu Lačna gora je bila včeraj tako znova na maksimalni višini, je še sporočil župan Oplotnice Matjaž Orter.
Več pojasnil, tudi s Policijske postaje Slovenska Bistrica, še pričakujemo.

Izdatnost vodnih virov se je poleti prepolovila

Jožica Dobaj iz Komunale Slovenska Bistrica je v začetku septembra za naše medije pojasnila, da so bili v letošnji suši najbolj problematični površinski vodni viri, saj se je na teh izdatnost več kot prepolovila, dotoki v vodooskrbni sistem pa niso zadoščali za normalen standard oskrbe s pitno vodo. Površinski vodni viri se namreč napajajo le s padavinami, ki pa jih v poletnih mesecih dlje časa ni bilo. Ob obilnejših padavinah tako dovažanje vode na tem območju ne bo več potrebno, nam je dejala pred tedni.
“Iz podatkov na terenu ugotavljamo, da tudi viri, ki jih imajo občani vzporedno z javnim vodovodnim sistemom, nimajo izdatnosti in da uporabljajo vodo iz javnega sistema. V večino sistemov, ki imajo vodo samo iz takega tipa vodonosnika, se voda letos dovaža, izjema pa so vodovodni sistemi, ki imajo kombiniran način oskrbe,” je pojasnila Jožica Dobaj.

Kakšne so rešitve?

Kaj je pravzaprav treba storiti, da se v prihodnje tudi na Oplotniškem zagotovi nemotena oskrba z vodo? “Z rezervnimi zajetji za oskrbo s pitno vodo, ki bodo pokrivale največje porabe vode pri uporabnikih v sušnih obdobjih. Treba bo sanirati obstoječe vodne vire in sistem dopolnjevati z morebitnimi novimi vodnimi viri, ki so še razpoložljivi na območju občine Oplotnica. Vsekakor je treba v manjših naseljih razmišljati o povezanosti vodovodnih sistemov,” je naštela Dobajeva in dodala, da bo za izvedbo treba zagotoviti kar nekaj denarja.

Kaj so doslej naredili?

Lastnica infrastrukture je Občina Oplotnica. Župan Matjaž Orter je poudaril, da so z upravljavcem vodovodnega sistema, to je Komunalo Slovenska Bistrica in lokalnimi gasilci, skrbeli, da občani na tem sistemu niso bili niti en dan brez vode.
Naštel je tudi nekaj preteklih naložb, ki so pripomogle, da do pomanjkanja vode ni prišlo že pred letošnjo sušo.
Tako so obnovili vodne vire v Kotu na Pohorju, priključili nove vire v Koritnem, zamenjali vodni zbiralnik v Foštu, sanirali vodohran v Lačni Gori in zbiralnik v Sujeku ter vgradili klorirne naprave, menjali so vodovodne cevi (proti podjetju Over-les in na Partizanski). Občina je financirala 12 kilometrov vodovoda za sistem, ki oskrbuje naselja Koritno, Kovaški Vrh in Brezje pri Oplotnici, za vodovodni sistem.
Župan je v pojasnilu, ki nam ga je posredoval pred tedni, še dodal, da bodo vodo občanom s pomočjo gasilcev dovažali, vse dokler bo poraba vode večja kot je njen pritok v vodohran Lačna Gora in tako skrbeli, da bodo občani imeli pitno vodo. Poudaril je še, da vodovodni sistem vseskozi urejajo in tako bo tudi v prihodnje.
(N. K., Foto: Občina Oplotnica)

Oglas