Oplotnica: Občinski svetniki tokrat tudi o pokrajinah

Oplotniški svetniki so se na zadnji seji med drugim podrobneje seznanili z osnutkom nove pokrajinske zakonodaje. Kot je povedal direktor oplotniške občinske uprave Aleš Hren, je Državni svet pozval občinske svete, naj se opredelijo do predloga zakona o ustanovitvi pokrajin.

Ob tem je Hren spomnil, da je bila v strategiji Republike Slovenije ob vstopu v Evropsko unijo predvidena vzpostavitev pokrajin kot vmesne ravni teritorialne upravne organiziranosti, ki bi lahko delovala kot partner evropskih strukturnih skladov.
Regionalizacija je nujna podlaga za hitrejši in bolj uravnotežen razvoj Slovenije, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik, zagotavljanje kakovostnih storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo, večjo dostopnost do storitev ter ohranjanje poseljenosti podeželja.

Štajerska pokrajina
Predlog pokrajinske zakonodaje med drugim predvideva ustanovitev 10 pokrajin, s podelitvijo posebnega statusa Mestni občini Maribor in Mestni občini Ljubljana, ki imata najvišjo stopnjo centralnosti in sta največji urbani središči z več kot 100.000 prebivalci.
Občina Oplotnica naj bi bila umeščena v Štajerski pokrajino “Prav je, da je naša občina v osnutku zakona del Štajerske pokrajine, z zgodovinskega vidika je to edina prava osnova. Kakšna bo dokončna odločitev, bomo videli. Odločitve so v pristojnosti politikov,” pojasnjuje oplotniški župan Matjaž Orter, ki od ustanovitve pokrajin pričakuje predvsem hitrejši razvoj lokalnih skupnosti, saj naj bi pokrajine med drugim prevzele del pristojnosti prostorskega načrtovanja, ki zdaj traja tudi več let, po novem pa bi bili postopki zaključeni bistveno prej.

(Več v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC).

Oglas