Oplotnica: Naslednje leto začetek gradnje čistilne naprave?

Če bo šlo vse po predvidevanjih, bi v občini Oplotnica prepotrebno centralno čistilno lahko začeli graditi naslednje leto.

Po napovedih oplotniškega župana Matjaža Orterja v kratkem pričakujejo sklep sveta Podravske regije o razdelitvi kohezijskih evropskih sredstev, saj približno 4 milijone evrov vredne naložbe občina sama ni sposobna financirati: “Začetku gradnje čistilne naprave še nikoli nismo bili tako blizu kot sedaj. Upam, da bomo v kratkem lahko podpisali pogodbo in z gradbenimi deli začeli naslednje leto,” pojasnjuje župan.

V Oplotnici si za gradnjo čistilne naprave s primarnim kanalizacijskim omrežjem prizadevajo že nekaj let. Vso potrebno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem, imajo pripravljeno že nekaj časa. Občina Oplotnica je za čistilno napravo sposobna prispevati milijon evrov in pol, glavnino potrebnega denarja si prizadevajo zagotoviti iz virov države oziroma evropske kohezije.
Naša država je s strani Evropske unije že pred časom prejela poziv, da mora zagotoviti pogoje za ureditev čistilnih naprav. Zato župan Orter pričakuje, da bo država gradnjo čistilnih naprav, tam, kjer jih še ni, čim prej omogočila. (Foto: Brbre)

Oglas