Oplotnica: Najobsežnejša asfaltiranja v zgodovini občine

V minulem letu 2021 so bile med naložbami v občini Oplotnica v ospredju posodobitve lokalnih cestnih odsekov v skupni dolžni 12 kilometrov. Po navedbah župana Matjaža Orterja, gre za najobsežnejše asfaltiranje v zgodovini Občine Oplotnice. In kaj so še postorili lani?

V Čadramu so modernizirali cesto proti pokopališču, asfaltirali parkirišče pri pokopališču in zgradili javno razsvetljavo. Na Prihovi in Zgornjem Grušovju so posodobili lokalno cesto z razširitvijo in ustreznim odvodnjavanjem.

“Prav tako smo modernizirali 19 odsekov javnih poti in lokalnih cest na območju Pobreža, Oplotnice, Okoške Gore, Prihove, Straže pri Oplotnici, Raskovca, Čadrama, Koritnega, Malahorne, Sujeka in Gorice pri Oplotnici. Nekateri cestni odseki so bili v makadamskem stanju, nekateri pa že asfaltirani, a dotrajani in z neurejenim odvodnjavanjem. Tako smo v naši občini zagotovili bolj varen promet, zboljšali dostopnost in kakovost bivanja krajanov, zmanjšali negativne vplive cestnega prometa na okolje ter omogočili lažji razvoj kmetijske, turistične in gospodarske dejavnosti,” je poudaril župan Orter.

Pločnik na Partizanski
Na področju vodooskrbe je Občina Oplotnica lani začela graditi vodni razbremenilnik Sujek, izvedla razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter zagotovila denar za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika na Partizanski cesti v smeri industrijske cone. Projektna dokumentacija bo pripravljena do meseca marca.

Oglas