Oplotnica: Leto bo v znamenju cestnih posodobitev

Občina Oplotnica namerava letos asfaltirati 20 dotrajanih cestnih odsekov na različnih koncih lokalne skupnosti, predvsem na podeželju. Oplotniški svetniki so v ta namen že potrdili investicijski projekt modernizacij cest.

Skupna vrednost cestnih prenov je ocenjena na 546.000 evrov. Občina namerava najeti kredit v višini 436.000 evrov; dobrih 59.000 evrov bo prispevala občina, okoli 50.000 evrov pa občani. »Predvideno je, da bodo občani, ki živijo ob trasah cest, ki jih bomo posodobili, prispevali 10 odstotkov vrednosti cestnih del. Z njimi smo se o tem že pogovarjali. Za asfaltno prevleko so pripravljeni prispevati omenjen delež iz svojega žepa,« je pojasnil župan Matjaž Orter.
Projektno dokumentacijo naj bi pripravili marca, aprila je predvidena objava razpisa za izvajalca del, izbrali naj bi ga maja. Asfaltiranje cest bo sledilo v poletnih mesecih, septembra je predviden zaključek del.

Katere ceste v prenovo?
Asfaltno prevleko bodo letos dobili odseki: Gorica – Potočnik; Prešernova cesta do prehoda; Strma ulica; Čadram – pokopališče; Oplotnica – Sitar; Sebunk – Doberšek; Raskovec 50; Pri-hova – Šega; Prihova – Raskovec od hiš Straža 11 do odcepa; Straža – Zadek; Straža 7; Oko-ška vas od hiš 9 do 18b.; Okoška gora – Vuk; Okoška gora – Cure; Sujek do hiš Lačna gora 43; Koritno – Črešnar – Ravnjak; Koritno – Gričnik – Obrovnik; javna cesta Pobrež – Hojnik; Pobrež – Brdo in odsek Čadram – Straža – Oplotnica od hiš Čadram 48 do hiš Zlogona gora 7. Skupna dolžina omenjenih odsekov znaša okoli 8 kilometrov, občina bo preko javnega razpisala iskala enega izvajalca cestnih del, s čimer naj bi zagotovila ugodnejšo ceno. (Več v tiskani izdaji NOVIC)

Oglas