Oplotnica: Komu letošnji občinski priznanji?

 

Občina Oplotnica praznuje 22. maja, občinska priznanja pa podeljuje le vsaka štiri leta.

Letos bo Občina podelila dve priznanji, prejela pa jih bosta Darko Satler in Skupina prostovoljnih šoferjev, ki so dejavni v projektu Prostofer. Oplotniški občinski svetniki so na današnji seji oba predloga soglasno podprli.

Darko Satler kot predsednik vodovodne zadruge Pohorski izviri že več kot 30 let bdi nad nemo-teno vodooskrbo v naseljih Raskovec, Dobrova, Dobriška vas in Pobrež.
Prosotovoljni šoferji projekta Prostofer pa v svojem prostem času opravljajo brezplačne prevoze za starejše občane. Projekt Prostofer je na Oplotniškem zaživel junija 2019, doslej so prosto-voljci opravili že več kot 350 prevozov.

Oglas