Oplotnica: Ima nov občinski prostorski načrt; zelena luč za nove posege v prostor

Svetniki občine Oplotnica so na zadnji seji sprejeli nov Občinski prostorski načrt (OPN), ki bo investitorjem omogočil poslovno in stanovanjsko gradnjo, lokalni skupnosti pa dodaten razvojni zagon. Njegova priprava je trajala kar nekaj let, z novim prostorskim načrtom pa na Oplotniškem zagotavljajo približno 4,5 hektarja dodatnih stavbnih zemljišč za poslovno in stanovanjsko gradnjo.

Pobude investitorjev
Prve aktivnosti za spremembo občinskega prostorskega načrta segajo v leto 2017, ko so se začele vrstiti številne aktivnosti za pripravo strokovnih podlag, okolijskega poročila ter usklajevanj s pristojnimi službami in ministrstvom vse do leta 2019, ko je šel prostorski načrt v javno razgrnitev.
Pripravo novega OPN-ja so spodbudile predvsem nove želje investitorjev.
Kot je povedala Bojana Vučina z oplotniške občinske uprave, so prejeli 127 pobud, večini so ugodili. Med pobudami oziroma predlogi so prevladovale želje po gradnji stanovanjskih hiš in poslovnih objektov. Tako so v Čadramu med drugim zagotovili prostor za stanovanjsko sosesko z zemljišči za gradnjo stanovanjskih hiš (samostojne vrstne, atrijske hiše…)

Na Oplotniškem se obeta novost tudi na področju turizma, saj namerava investitor v Straži pri Oplotnici urediti prostor za glamping (glamurozno kampiranje), za goste bo uredil nekakšne hišice na drevesu oziroma ob drevesu, saj naj bi stale na lastni konstrukciji.
Ena od pobud se nanaša na širitev kamnoloma Meglič, ki pa je tudi edina pobuda, ki je povezana s širitvijo kamnoloma v oplotniški občini.

Razvojni zagon
Po besedah oplotniškega župana Matjaža Orterja so z novim občinskim prostorskim načrtom (OPN-jem) v lokalni skupnosti pridobili približno 4 hektarjev in pol stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskih in drugih objektov, ki so potrebni za razvoj občine. “Pričakujemo, da bodo investitorji z načrtovanimi gradnjami začeli že v letošnjem letu, saj smo nov prostorski načrt pripravili zaradi njihovih pobud oziroma želja. Nekateri so komaj čakali na nov OPN. Zdaj, ko je OPN potrdil tudi občinski svet, čakamo, da bo nov investicijski cikel tudi dejansko stekel, pozorno ga bomo spremljali,” je napovedal župan Orter.

Oglas