Oplotnica bila pod drobnogledom Računskega sodišča

Računsko sodišče je Občini Oplotnica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je Občina med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo odkritih nepravilnosti. V tem času je namreč občina med drugim že odplačala stavbno pravico za večnamenski prostor na Prihovi in pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo 12 kilometrov dolgega vodovoda v naseljih Božje, Koritno, Kovaških Vrh, Brezje.

Kljub opozorilom Računskega sodišča pa je oplotniški župan Matjaž Orter prepričan, da je občina storila prav, ko je kljub temu da dovoljenja še ni pridobila, začela z gradnjo vodovodnega omrežja v omenjenih oplotniških zaselkih in tako zagotovila kakovostno vodooskrbo za okoli 240 tamkajšnjih prebivalcev. “Ljudje bi bili še danes brez vode, če bi čakali na dokumentacijo. Žal so birokratski postopki pri nas še vedno dolgotrajni. Za zgled bi nam morala biti denimo sosednja Avstrija, kjer gradbeno dovoljenje pridobiš v mesecu dni, pri nas pa čakaš nekaj let. Potrebe ljudi je potrebno reševati hitro in učinkovito,” poudarja župan Orter, ki je prav tako prepričan, da bi bilo bistveno drugače, če bi se vodovoda lotevali danes. Po njegovem mnenju naložbe ne bi mogli uresničiti, saj soglasij vseh lastnikov zemljišč Občina danes ne bi uspela pridobiti