Odpadno jedilno olje ni odpadek*

*** oglasno sporočilo

ODPADNO JEDILNO OLJE NI ODPADEK

Se sprašujete, kam z odpadnim jedilnim oljem?

V zadnjem času je zaznati veliko opozoril o nezdravih živilih in ena izmed njih je tudi jedilno olje za cvrtje. Problem pa ni samo v nezdravem živilu, vendar tudi pri odsluženem olju in ko se le ta spremeni v odpadek.

Pomembno je, da odpadno jedilno olje NE:

  • odlagajte med druge odpadke,
  • zlivajte v javno kanalizacijo, greznice, v vode ali tla,
  • ne odlivajte na kompostnik ali v zabojnik za biorazgradljive odpadke.

Varovanje življenjskega okolja in naravnih virov postaja naša neogibna obveza. Smo družba, ki je odgovorna za nesprejemljivo onesnaževanje in izčrpavanje narave. Vsak dan imamo priložnost, da se izboljšamo in s tem pripomoremo k čistejšemu in boljšemu okolju.

Na kakšen način zbirati odpadno jedilno olje?
Za zbiranje odpadnega olja, lahko uporabljate namenske posode. Kot alternativo pa lahko  odpadno jedilno olje zbirate v plastenkah ali katerikoli drugi embalaži, ki se zapre. Olje najprej ohladite, ga precedite in ga brez usedlin zlijte v namensko posodo, plastenko ali v steklen kozarec in ga dobro zaprite.

 

Kje lahko oddate odpadno jedilno olje?

Občani Slovenskih Konjic lahko odpadno jedilno olje,  preko celega leta oddajo, v zbirnem centru in pri akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki poteka enkrat letno na različnih lokacijah. Prav tako, se na takšen način lahko oddajo odpadne masti, ki se po cvrtju strdijo in jih ne mešamo s tekočim odpadnim jedilnim oljem. Odpadno jedilno olje lahko občani oddajo tudi na  5 različnih lokacijah, kjer so postavljene zbiralnice jedilnega olja. Zbiralnice odpadnega jedilnega olja, najdete tukaj:

Delujemo zeleno, odločamo modro!

Uprava, JKP d.o.o. Slovenske Konjice

*** oglasno sporočilo

Oglas