Obsotelje in Kozjansko: Ogromna škoda v sadjarstvu zaradi pozebe

Aktivna protislanska zaščita z oroševalnimi sistemi v jablanovem nasadu. Foto: Andrej Soršak, www.kmetijskizavod-celje.si

Nizke temperature, ki so prejšnji teden zajele tudi območje Obsotelja in Kozjanskega, so po prvih ocenah največ škode naredile v sadjarstvu. Marsikje je pozeba že odnesla letošnji pridelek. Glede na to, da je trenutno v bujnem cvetenju kar precej sadnih vrst, do spomladanske pozebe pa pri večini pride, ko v občutljivih zgodnjih fenoloških fazah padejo temperature pod nič stopinj, lahko pričakujemo kar precejšnjo škodo. Tudi dolgoročna napoved ni obetavna, saj so na določenih legah vse do 20. aprila napovedane temperature pod lediščem.

Koščičarji povsem zmrznili

Kot so pojasnili iz Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Celje, ki ocenjuje škodo tudi na območju Obsotelja in Kozjanskega, je bilo prizadeto celotno območje Upravne enote (UE) Šmarje pri Jelšah. Največ škode je predvidoma v sadjarstvu, tako v intenzivnih (IS) kot tudi v travniških sadovnjakih (TS). Končna škoda še ni znana, saj bo marsikaj odvisno od nadaljnjega vremena, sort in vrst sadja, več bo vidnega po končanju trebljenja pozno spomladi. V tem trenutku je tako možna le ocena trenutnega stanja. Predvidevajo, da so koščičarji (slive, marelice, breskve, češnje) povsem zmrznili. Še posebej težko je v tem trenutku oceniti škodo na jablanah, videla se bo kasneje, koliko plodičev bo ostalo. Ocenjujejo pa, da bo zaradi zadnje pozebe pridelek jabolk vsaj za polovico manjši.

Ukrepi za omilitev

Za čim manj škod zaradi posledic nizkih temperatur v pridelavi sadja je treba izpolniti veliko različnih agrotehnoloških ukrepov. Za omilitev posledic po nastalem stresu in šoku po pozebi strokovnjaki priporočajo krepitev rastlin s pomočjo aminokislinskih pripravkov, pripravkov iz morskih alg in drugih za ta namen registriranih sredstev. »Sadjarjem svetujemo, da izvedbo tehnoloških ukrepov prilagodijo posamezni sadni vrsti in nastalim razmeram,« poudarja agronom Igor Škerbot iz KGZ Celje. Za zmanjšanje škode zaradi zmrzali se ponekod poslužujejo aktivne zaščite z oroševalnimi sistemi. Takšen sistem imajo sicer v sadjarstvu Hudina v Bistrici ob Sotli, a ga letos, zaradi prenizkih temperatur, niso uporabili. »Oroševanje je učinkovito, ko temperature niso prenizke, do največ minus sedem. Ker lani, čeprav je bila situacija povsem drugačna, ni bilo razlik med predeli, ki smo jih oroševali in tistimi, ki jih nismo, in zaradi letošnjih izredno nizkih temperatur, se tokrat nismo odločili za ta postopek,« je pojasnila dr. Metka Hudina. Rastline so na pozebo nekoliko pripravili s pripravki, a zaradi zelo nizkih temperatur na pridelek skoraj ne morejo računati, čeprav je za napovedi še prehitro.

Več v novi številki Rogaških novic.

Oglas