Obnovili bodo 900 metrov dolg odsek med avtocesto in Dražo vasjo

Na regionalni cesti Tepanje–Žiče bodo obnovili 900 metrov dolg odsek med avtocesto in Dražo vasjo, kjer poteka tudi šolska pot. Projekt, ki je brez DDV-ja ocenjen na približno 570 tisoč evrov, bosta sofinancirala Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Slovenske Konjice. Poleg vozišča bodo uredili še hodnik za pešce in dva prehoda za pešce z ustrezno razsvetljavo obeh prehodov.
S konjiške Občine so sporočili, da so sofinancerski sporazum že podpisali. V teku pa je izvedba javnega naročila, in po izbiri izvajalca je predviden 150-dnevni rok za dokončanje del. Cesta bo v času del prevozna, bo pa promet nekoliko moten.
Na cesti Tepanje–Žiče gre za projekt, ki se ga bodo lotili v sklopu rednega vzdrževanja regionalnih cest. Takšen je denimo tudi obnova 700-metrskega odseka med Tepanjem in Slovenskimi Konjicami – izvedba tega je predvidena v letu 2021. (Jure Mernik)

Preberite tudi:
V konjiški občini načrtujejo: krožišči v Tepanju in Zečah, ter obvoznico proti Oplotnici
https://novice.si/page/v-konjiski-obcini-nacrtujejo-krozisci-v-tepanju-in-zecah-ter-obvoznico-proti-oplotnici/