Obnova stare pošte za ohranjanje zgodovine v trgu Kozje

V preteklih dneh je bila podpisana pogodba za izvedbo projekta Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje. V sklopu projekta bosta urejena večnamenski medgeneracijski prostor in razstavni prostor v prostorih stare pošte v Kozjem. Izvajalec del bo podjetje GES d. o .o, dela pa se bodo pričela izvajati takoj po odobritvi sredstev iz sklada ESRR.

Županja Milenca Krajnc je z direktorjem podjetja Ges d. o. o., Jožetom Hartom pred dnevi podpisala pogodbo za izvedbo projekta Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje. Predmet investicije so investicijska vlaganja v ureditev podporne infrastrukture, tj. centra za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma. V centru bo zagotovljen primeren prostor in oprema za izvajanje aktivnosti, povezanih s povečanjem kakovosti življenja, spodbujanjem zdravega in aktivnega življenjskega sloga in spodbujanjem ukrepov aktivnega staranja v urbanih središčih. Izvedba izobraževalnih, kulturnih in medgeneracijskih delavnic bo posledično vplivala na boljšo prepoznavnost  in obiskanost območja, ustvarila se bodo nova inovativna partnerstva, trije novi programi/produkti/storitve, nove ideje in nove zaposlitve. Vse to bo vplivalo na oživljanje, izboljšanje podporne infrastrukture, trajnostni razvoj turizma, razvoj okolju prijaznega gospodarstva, zmanjšanje brezposelnosti in povečanje kakovosti življenja za vse generacije.

V sklopu ureditve bosta urejena dva prostora, in sicer center za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma v naselju Kozje, natančneje trgu Kozje ter pa razstavni prostor za razne zgodovinske in umetniške zbirke, kjer bodo umetniki in posamezniki iz območja LAS lahko predstavili svoje delo.

Predvidena je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter nabava opreme za ureditev obeh prostorov ter ureditev čajne kuhinje in sanitarij.

Ocenjena vrednost projekta je 78.108,04 € z DDV, izvajalec del,  podjetje GES d. o. o, ki je oddalo najugodnejšo ponudbo v višini 98.249,08 € z DDV, pa bo z deli pričelo takoj po odobritvi sredstev iz sklada ESRR. (K. C.)

Oglas