Objekti nekdanje Srednje ekonomske šole Celje v last občine

Mestna občina Celje bo v zameno za solastniške deleže na Športni dvorani Gimnazije Celje Center, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje ter solastniške deleže na dveh zemljiščih Srednje zdravstvene šole Celje od Republike Slovenije prejela nepremičnine nekdanje Srednje ekonomske šole. V naravi te predstavljajo kompleks zemljišč nekdanje Srednje ekonomske šole: šolski objekt, telovadnica in Kajuhov dom.

Celjska občina je v letih od 1996 do 2003 v izgradnjo Športne dvorane Gimnazije Celje Center, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje in Srednje zdravstvene šole v Celju vložila sredstva in zemljišča, ki do nedavnega niso bila ovrednotena. Posledično lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol niso bila urejena, zato je občina na podlagi uradnih cenitev nepremičnega premoženja in predhodnih pogajanj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije pripravila predlog menjalne pogodbe, ki bo sklenjena z metodo neposredne pogodbe.

Prenos lastništva še ne rešuje problema teh objektov, saj je šolska stavba Srednje ekonomske šole že dolgo povsem prazna, kar je pustilo posledice. Preden bo šola dobila novo vsebino, bo v prenovo potrebno vložiti kar nekaj denarja.

Oglas