Občinski svet Šmarje pri Jelšah: Niso bili za nagrade za delovno uspešnost

Članice in člani občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah na marčni seji niso potrdili soglasja k višini izplačil za delovno uspešnost ravnateljev javnih zavodov. Z veliko večino so se pri glasovanju vzdržali ali bili proti, izjema je Razvojna agencija Sotla.

RA Sotla je bila izjema zato, ker je svet agencije predlagal nagrado za delovno uspešnost v višini 2 odstotkov plače direktorice, medtem ko je bil predlog za ostale v višini 5 odstotkov. Gre za Zdravstveni dom Šmarje, Vrtec Šmarje pri Jelšah, Knjižnico Šmarje pri Jelšah, Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah, III. OŠ Rogaška Slatina in Glasbeno šolo Rogaška Slatina. Pri tem je treba dodati, da sklep za osnovno šolo ni zavezujoč, saj tam sredstva za izplačilo delovno uspešnosti zagotavlja država.

V razpravi, ki je bila osnova za zavrnitev soglasij, je bilo izrečenih precej kritičnih besed o višini nagrad. Najprej je Lucija Čakš Orač menila, da bi bila višina dveh odstotkov primerna, saj direktorji niso bili posebej izpostavljeni. Izpostavila je, kako je po njenem mnenju nemoralno s strani direktoric in direktorjev, da želijo nagrado v višini pet odstotkov plače. Podobnega mnenja je bil Jože Misja, ki je opozoril, da so direktorji javnih zavodov upravičeni do nagrad za delovno uspešnost, medtem ko nekateri druge pa ne. Izpostavil je župana Matijo Čakša, ki je na to pripomnil, da dela v zasebnem sektorju, kjer o podobnih nagradah ne morejo razmišljati; dodal je, da tudi kot župan dela vse dni, seveda brez dodatnega plačila. Tudi s strani drugih razpravljavcev je bilo slišati veliko nestrinjanja s predlogi o višini izplačil direktorjem za delovno uspešnost. (J. S.)

 

Oglas