Občini Kozje državni in evropski denar za Mačkovo hišo in obnovo stare pošte

V Kozjem nameravajo izgraditi novo večstanovanjsko hišo in prenoviti objekt stare pošte, za kar so prejeli državni in evropski denar.

Za projekt Mačkove hiše so od okoljskega ministrstva prejeli skoraj 1,6 milijona evrov. Staro hišo bodo porušili in izgradili novi objekt s sedmimi javnimi najemnimi stanovanji, ki jih bodo oddajali po neprofitni najemnini. Nova stavba bo po videzu takšna kot stara, izgradili pa bodo v prihodnjih dveh letih.
Iz evropskega sklada pa so prejeli skoraj 60 tisoč evrov za ureditev stare pošte. V njej bo zaživel center za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma. Naložba je ocenjena na slabih 90 tisoč evrov. (Vir in foto: Občina Kozje)

Oglas