Občina Podčetrtek: Rekonstruirali bodo 4 kilometre cest

Župan Podčetrtka Peter Misja je z Blažem Švelcem iz Zidanega Mosta, ki je podal ponudbo z Nivig d. o. o., podpisal pogodbo za rekonstrukcijo občinskih cest v skupni dolžini štirih kilometrov. Skupna vrednost rekonstrukcij bo znašala 214.625 tisoč evrov.

Občina Podčetrtek kot prijavitelj in nosilec investicije v rekonstrukcijo občinskih cest v občini Podčetrtek je za leto 2020 kandidirala za pridobitev nepovratnih državnih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1 za leto 2020. V sredo je župan Podčetrtka Peter Misja podpisal gradbeno pogodbo z izbranim najugodnejšim izvajalcem del po Zakonu o javnem naročanju. Izvajalec del je Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc, s. p., iz Zidanega Mosta, ki je podal skupno ponudbo z NIVIG, d. o. o. Podpisana pogodba, katere vrednost je 214.625 tisočakov, zajema rekonstrukcijo občinskih cestnih odsekov, in sicer v dolžini 1000 metrov v Peclju, 300 metrov na Virštanju, 700 metrov v Nezbišah, 400 metrov na območju Svete Eme, 800 metrov v Selah in 500 metrov v Lastniču. Po besedah župana Misja bodo dela končana do 31. avgusta, v nadaljevanju pa se na ureditvi cestne infrastrukture obeta še ena naložba, in sicer v sodelovanju z državo, ko bo prišlo do ureditve ceste na Virštanju. (Karmen Cvirn)