Občina Oplotnica: Potrjen prvi primer okužbe s koronavirusom

Po najnovejših uradnih podatkih imajo v občini Oplotnica prvi potrjen primer okužbe s koronavirusom. Kot je povedal župan Matjaž Orter, so bili na oplotniški občinski upravi seznanjeni z informacijo, da ima okužena oseba stalno bivališče v oplotniški občini, vendar ne razpolagajo s podatkom, ali se ta oseba dejansko nahaja v Oplotnici oziroma je bila v kateri od tukajšnjih ustanov. »Za zdaj vemo le to, da ima ta oseba stalno prebivališče prijavljeno v Oplotnici. Ob tej priložnosti pozivam občanke in občane, da dosledno upoštevajo uredbe in navodila tako vlade kot lokalne skupnosti oziroma Civilne zaščite, s katerimi preprečujejo možnost širitve koronavirusa. In na ta način ohranijo zdravje,« je še dejal župan Matjaž Orter.