Občina Oplotnica: Kako pomaga podjetjem, ki ne morejo poslovati?

Številna podjetja in javni zavodi v času epidemije ne obratujejo oziroma poslujejo. O finančnih posledicah je še preuranjeno govoriti, vsaj nekoliko pa jih lahko pomagajo blažiti tudi Občine. Denimo z uvedbo olajšav oziroma oprostila plačila ravnanja z odpadki, stavbnega zemljišča ali najemnin za tiste, ki koristijo prostore v lasti Občine.

V občini Oplotnica bo Komunala Slovenska Bistrica po napovedih oplotniškega župana Matjaža Orterja v času izrednih razmer oprostila plačila storitev ravnanja s komunalnim odpadki vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v naši državi v času epidemije z novim koronavirusom ne morejo izvajati svoje dejavnosti.
»Za mesec marec bo tem gospodarskim subjektom zaračunano 50 odstotkov običajnega zneska. Za naslednje mesece do razglasitve konca epidemije pa te storitve ne bodo zaračunane. Do oprostitve plačila storitev ravnanja s komunalnim odpadki bodo upravičeni le tisti gospodarski subjekti, ki bodo zahtevo za oprostitev plačila podali z izpolnitvijo obrazca na spletni strani www.komunala-slb.si/odjava-koronavirus ali jo poslali na informacije@komunala-slb.si. Po preklicu vseh ukrepov bo Komunala Slovenska Bistrica ponovno vzpostavila normalno obračunavanje teh storitev,« še pravi župan.

O morebitni oprostitvi plačila stavbnih zemljišč ter še kakšnih olajšavah, pa bodo po besedah župana odločali po razglasitvi konca epidemije. »Takrat si bomo lahko ustvarili tudi bolj realno sliko o tem, kdo je dejansko prizadet. Lažje pa bomo tudi presojali o siceršnjih posledicah ter o uspešnosti vladnih ukrepov,« zaključuje župan Matjaž Orter.